آقایان: مرحله مسابقات فوق العاده بالا بودآقایان: سطح مسابقات بسیار بالا بود

یکی اجتناب کرده اند اعضای گروه سراسری کاراته بانوان پس اجتناب کرده اند کسب اولین مدال کاروان ایران در المپیک ناشنوایان ذکر شد: همراه خود وجود اینکه شخصی را برای طلا کنار هم قرار دادن می کردم، با این حال مرحله مسابقات بالا بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حریفانم اجتناب کرده اند ممکن است محکم تر بودند.

به گزارش خبرنگار ایسنا در برزیل، مژده مردانی پس اجتناب کرده اند کسب اولین مدال برنز کاروان ایران در المپیک ناشنوایان ذکر شد: همراه خود وجود اینکه خودم را برای کسب مدال طلا در کاتای انفرادی کنار هم قرار دادن کردم کدام ممکن است مرحله آن عالی مدال بود. ” برنز بدست آوردم
وی ذکر شد: این سومین بار است کدام ممکن است در المپیک نمایندگی می کنم. باید به قهرمانی می رسیدیم.

گروه های ناشنوایان شبیه ژاپن، ایتالیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری چک برای اولین بار در المپیک ناشنوایان نمایندگی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است محبوبیت کافی اجتناب کرده اند آنها نداشتم، با این حال پس اجتناب کرده اند تعدادی از سال دوری همچنان خدا را شکر می کنم. مسابقات سودآور به کسب مدال برنز ابن فاصله در مسابقات المپیک شدم.
انتهای پیام

soreces

مطلب پیشنهادی


    هر خصوصی {دوست دارد} همراه خود کسب وسایلی  کسب کاناپه ساختار ایتالیایی باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید …