آمادگی خراسان شمالی برای پرانرژی سازی بازارچه های مرزیجانشین فرمانده نیروی انتظامی همراه خود دقیق اینکه استانداری کنار هم قرار دادن پرانرژی سازی بازارچه های مرزی است، افزود: درخواست شده است ما اجتناب کرده اند تجهیزات دیپلماسی اینجا است کدام ممکن است همراه خود پرانرژی سازی این بازارچه ها به رشد مالی قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزنشینان ۲ ملت کمک کنیم. ”

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل اجتناب کرده اند پایگاه خبری پلیس، سردار قاسم رضایی همراه خود گرامیداشت یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شهدا اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان توانستیم به استان خراسان شمالی بازدید کنیم کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۳۰۰۰ نفر شهدا فدای اسلامگرایان. رژیم». او اجتناب کرده اند نزدیک همراه خود مرزنشینان، مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای خانواده دیدار می تنبل.

همراه خود ردیابی به اینکه خراسان شمالی بحمدالله یکی اجتناب کرده اند ایمن ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرام ترین استان های ملت است، افزود: اعتقادات دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیست افراد شریف استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده در گذشته تاریخی ۲۴/۰۴/۱۳۸۸ این امر را فراهم کرده است. امکان پذیری.” به همان اندازه در لحظه شاهد ایمنی {در این} استان خواهیم بود.»

جانشین فرمانده کل قوا همراه خود تاکید بر اینکه شاهد انسجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحدت فوق العاده خوبی در بین افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری خوشایند همراه خود نیروی انتظامی {در این} استان بودیم، خاطرنشان کرد: مرزهای فوق العاده خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرامی در استان خراسان شمالی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شبیه به چیزی است کدام ممکن است می خواهیم، ​​دیپلماسی کمک به رشد مالی کشورهای مرزی بین ۲ ملت همراه خود پرانرژی کردن بازارچه‌های مرزی همراه خود پرانرژی کردن بازارچه‌های مرزی.

وی همراه خود ردیابی به اینکه مرزنشینان ارتباط تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی فوق العاده خوبی همراه خود یکدیگر دارند، اظهار داشت: همکاری مناسب شخصی را در بحث اقدامات انتظامی در خصوص پرانرژی سازی بازارچه های مرزی گفتن می کنیم.

سردار رضایی همراه خود دقیق اینکه یکی اجتناب کرده اند آسیب های مالی بحث قاچاق است، افزود: در سال قبلی اقدامات فوق العاده مطلوبی در زمینه تحقیقات قاچاق به پایان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اقدامات در سال جدید نیز یکپارچه می تواند داشته باشد.

وی یکپارچه داد: سال قبلی گروه های زیادی در بخش قاچاق کالا منحل را انتخاب کنید و انتخاب کنید متهمان پس اجتناب کرده اند تشکیل پرونده به مراجع قضایی راه اندازی شد شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال نیز موضوع قاچاق کالا در اصل کار قرار گرفته است.

این مقام ارشد انتظامی علاوه بر این به موضوع اراذل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوباش ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: پیش بینی استراحت اجتناب کرده اند اعضای خانواده گروه، برخورد قاطع همراه خود متخلفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرابکاران عمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد قاطع همراه خود متخلفان است. آنها در ملاء عام برابرند». همراه خود آنها برخورد قانونی ممکن است.

انتهای پیام/

تأمین

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر