آیا برای نابودی خود غذا می خوریم؟ : تغذیه


“کاهش تنوع غذایی و به خطر انداختن بسیاری از غذاها تصادفی نبود: این یک مشکل کاملاً دست ساز بشر است. بیشترین کاهش تنوع محصول در سالهای بعد رخ داد. جنگ جهانی دوم ، در تلاش برای نجات میلیون ها نفر از گرسنگی ، دانشمندان محصول غلات فوق العاده ای مانند برنج و گندم.

مقاله کامل را بخوانید

https://www.theguardian.com/books/2021/sep/17/are-we-eating-oursrself-to-extinction

دیدگاهتان را بنویسید