آیا بعد از سقط باید حمام کنم؟ – اوکان


بعد از سقط غسل کن، غسل بعد از سقط است، حکم سقط جنین چیست

آیا بعد از سقط باید حمام کنم؟

آیا غسل بعد از سقط جنین لازم است؟

زمانی که جنینی در بدن مادر تشکیل می شود و قبل از تولد به هر طریقی از بدن او خارج می شود. می گویند جنین سقط شده است. اما اینکه سقط جنین شامل استحمام است یا خیر، در ادامه این مقاله بتهوون به این موضوع خواهیم پرداخت.

از لحظه جدا شدن نوزاد (یا جنین سقط شده) از مادر، یعنی اولین قسمت بدن نوزاد از شکم مادر خارج می شود، هر خونی که زن ببیند، اگر قبل از ده روز باشد یا در پایان. روز دهم خونریزی بعد از زایمان است و زن زایمان را نفس می نامند.

لازم نیست در زمان زایمان تشکیل جنین کامل شود، اما اگر زنی از شکمش لخته خون بیرون بیاید و خودش بداند یا چهار دایه می گویند اگر لخته خون داشته باشد. خون در رحم رها شده است رحم، انسان می شود، اگر ده روز به آن نگاه کنی، خون بعد از تولد است.

ممکن است خونریزی بعد از زایمان یک بار بیشتر نباشد اما ده روز بیشتر نباشد. و اگر ده روز گذشته باشد در روز دهم غسل و خون بعد از ده روز استحاضه حساب می شود.

آیا سقط جنین حمام است؟

سقط جنین در اسلام هنگام سقط جنین خونریزی می کند و یا جنین سقط شده را جز غسل به مادر می مالند. در این صورت باید بعد از ولادت بعد از طهارت خون، بعد از تولد غسل کند و میت را غسل دهد. اگر جنین سقط شده با بدن مادر تماس نگیرد، فقط غسل نفس بر او واجب است.

اقدام بعد از سقط، غسل بعد از سقط به گفته مسئولان، نظر مسئولان در مورد سقط جنین

نظر مرجع در مورد سقط جنین بعد از سقط جنین

سؤال: زن در سن کمتر از چهار ماهگی سقط جنین چه وظیفه ای دارد؟

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی: باید به تکلیف استحاد عمل کند و به عبادت آن بپردازد و در عین حال از سایر کارهایی که بر زنان حائض حرام است بپرهیزد. اگر ده روز قبل از سقط پاک شود و دوباره خون ببیند (حتی در جای بیهوش) اگر (ترکیب طهارت و خون) ده روز بیشتر نباشد همین کار را می کند. ولی اگر خونریزی بیش از ده روز ادامه داشته باشد، بقیه آن به دستور استخاره انجام می شود.

سؤال: اگر زنی سقط کرده باشد، آیا خونی که بعد از سقط خارج می شود، بعد از تولد محسوب می شود؟

پاسخ آیت الله وحید خراسانی: آفرینش فرزند لزوماً کامل نیست، ولی اگر ناقص باشد – اگر عرفا بگویند زاده شده – خونی که ده روز دیده می شود، خون پیرتروم است و در صورت شک. در مورد صحت ولادت، طبق عرف، خون در احکام نفاس مذموم نیست.

سؤال: اگر سقط جنین در مرحله ای انجام شود که شک داریم واقعاً زایمان کند (مثلاً یک تا دو ماهگی)، در این صورت رابطه خونی زن پس از زایمان تکلیف چیست؟

پاسخ آیت الله وحید خراسانی: بنابر احتیاط واجب باید حرام های نفس را رها کند و کارهای مستحاضه را انجام دهد تا زمانی که خونش عادی شود.

مجموعه: قسمت مذهبی بیتوت