آیت الله سید محمد حسینی زنجانی میزان زکات فطره را گفتن کرد
ایسنا/ زنجان مرجع تقلید شیعیان آیت الله سید محمد حسینی زنجانی میزان زکات فطره را گفتن کرد.

به گزارش ایسنا، محل کار آیت الله سید محمد حسینی زنجانی، مرجع تقلید شیعیان میزان زکات فطره امسال را گفتن کرد.

در اطلاعیه محل کار این مرجع تقلید، خوب ارزش شهود همراه خود ملاحظه به قوت غالب گندم ۳۶ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کفاره روزه غیر عمد ۱۰ هزار تومان عنوان شده است.

طبق گفتن محل کار آیت الله حسینی، افرادی که قوت غالب آنها برنج است، بر ایده نوع برنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان بلعیدن، می توانند زکات فطره شخصی را به هزینه ۳ کیلوگرم برنج مصرفی کدام ممکن است برابر حداقل ۱۵۰ هزار تومان است، صنوبر کنند. فردی

انتهای پیام

soreces

مطلب پیشنهادی


ایسنا/ کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد رئیس ستاد نماز جمعه دهدشت اظهار داشت: نماز عید سعید فطر امسال …