اجتناب از حبس برای مهریه تقاضای حبس برای مهریه


در واقع میزان مهریه ای که در سند ازدواج خود قید می کنید معقول و قابل مطالبه از سوی دادگاه و اداره ثبت است اما در برخی موارد به دلیل عدم پرداخت مهریه، حبس را نمی پذیرند.

از زندانی شدن برای مهریه خودداری کنید

دادخواست پرداخت مهریه یکی از رایج ترین دعاویی است که در دادگاه خانواده مطرح می شود و محاکم بدون دلیل صرفاً برای ایجاد ارتباط بین نکاح و مبلغ مهریه، حکم پرداخت مهریه را صادر می کنند. از مجله دلتا به موضوع این مقاله از زندانی شدن برای مهریه خودداری کنید می پردازم.

شوهرش به خاطر ۱۱۰ سکه زندانی شد

طبق قانون مهریه با عدم پرداخت مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه یا معادل آن بر حسب روز می توانید همسر خود را جذب کنید.

در واقع میزان مهریه ای که در سند ازدواج خود ذکر کرده اید منطقی است. مطالبه و اجرای ثبت برای دادگاه امکان پذیر است اما فقط تا ۱۱۰ سکه.

فرض کنید مهریه یک زن ۳۰۰ سکه آزادی بهار است و زوجه از طریق دادگاه ۲۰۰ سکه را مطالبه می کند و دادگاه حکم به پرداخت ۲۰۰ سکه به شوهرش می دهد.

زوجه در مرحله اجرا و بعد از اعدام می تواند اموال شوهر خود را در دادگاه ارائه کند اما در استعلام مشخص می شود که شوهرش فاقد اموال است.

در نهایت زوج برای پرداخت یکجا کل مهریه دادخواست اعسار می دهد و پس از شهادت دادگاه و شهود مبنی بر نداشتن اموال منقول و غیرمنقول زوج، مطالبه ربا و جهیزیه می کند.

دادگاه پس از بررسی ادله، واریز ماهانه ۱۰ قطعه سکه و اقساط ماهانه ۲ قطعه سکه بهار صادر می کند.

شایان ذکر است که؛ اگر شوهر پول نداشته باشد، مهریه فقط ۱۱۰ سکه تمام بهار یا معادل آن تضمین می شود. در واقع اگر فردی تا سقف ۱۱۰ سکه را پرداخت نکند باید با حکم قضایی مواجه شود.

همچنین اگر مردی ۱۱۰ سکه را در یک قسط بپردازد و مابقی مهریه را نپردازد، امکان دستگیری و حبس وجود ندارد. اگر زن بتواند در دادگاه از شوهرش پول بگیرد، می تواند بقیه مهریه را وصول کند.

    حبس برای مهریه

حبس در مهریه زیر ۱۱۰ سکه

گفته شد در صورت تعیین مهریه زیر ۱۱۰ سکه؛ در صورت عدم پرداخت شوهر امکان جذب او وجود دارد. اگر مرد ناتوان باشد، یعنی ناتوانی مالی خود را در پرداخت مهریه ثابت کند، همان ۱۱۰ سکه مرد را روانه زندان نمی کند. دادگاه حکم به پرداخت اقساط مهریه با توجه به درآمد شخص می دهد.

نکات جهیزیه

  • مطالبه مهریه یک دعوای حقوقی است. هر گاه مهریه یا اقساط او پرداخت شود یا اشتغال مجدد شوهرش در دادگاه ثابت شود از زندان آزاد می شود.
  • مهریه بالای ۱۱۰ سکه باطل نمی شود.
  • حبس فقط ۱۱۰ سکه است.
  • در صورت مصادره وجه از همسر خود، برای مهریه ۱۱۰ سکه تا پایان مزایده حکم بازداشت صادر نمی‌شود و اموال مرد کشف نمی‌شود.
  • مصادره اموال مشمول استثنائات شرعی نمی باشد.
  • دادگاه های خانواده تشریفات ثبت مهریه را اجرا می کنند.

برای جلوگیری از حبس برای مهریه چه باید کرد؟

اگر نمی توانید پرداخت کنید؛ در این صورت با تنظیم دادخواست سود مدعی شوید که پولی برای پرداخت این مقدار سکه ندارید.

مطالبه مهریه

نکات مطالعه: به دلایل مختلف، بهتر است مقاله را بخوانید.

برنامه را دانلود کنید