ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات آموزشی خوزستان روز شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۱ تعطیل نیست.ایسنا/ خوزستان با ادعا استانداری، ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات آموزشی خوزستان در روز شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ تعطیل نمی باشد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل اجتناب کرده اند پایگاه {اطلاع رسانی} استانداری خوزستان، به اطلاع ساکنان گرامی می رساند اطلاعات درمورد به تعطیلی ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا کاهش ساعت کاری روز شنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ صحت ندارد. برخورد با شدن.» آنها خواهند رفت.

بدیهی است به محض انتخاب گیری با اشاره به تعطیلی یا کاهش ساعات کاری، رسانه های مناسب اجتناب کرده اند جمله پایگاه خبری استان خوزستان در مکان news.ostan-khz {اطلاع رسانی} تبدیل می شود.

انتهای پیام

تأمین

محتوای پیشنهادی


الکساندر لوکاشنکو اظهار داشت کدام ممکن است کشورش باید برای رفع فاجعه اوکراین وارد مذاکره شود.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر