اسامی محرومان جام حذفی گفتن شد/ غیبت الشجاعی مقابل استقلال


کافه رضایی ۹

در حالی کدام ممکن است همه می دانند غفوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیدجلال لیدر هستند با این حال تصویر لیدر فوتبال ایران شبیه به مسعود شجاعی است کدام ممکن است به جرار به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را تدریجی کرد.