استاندارد هوای ناسالم پایتخت برای اقشار ضعیف
بر مقدمه برآوردهای نمایندگی مدیریت استاندارد هوای تهران، استاندارد هوای تهران بامداد همین الان (۸ اردیبهشت) برای گروه‌های ظریف ناسالم است، با این حال وزش باد مؤثر به همان اندازه اواخر وقت پنجشنبه یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان ذرات معلق را کاهش می‌دهد. به دلیل استاندارد هوا در اکثر مناطق در وضعیت قابل قبولی قرار دارد.

به گزارش ایسنا، بر مقدمه برآوردهای نمایندگی مدیریت استاندارد هوای تهران، {به دلیل} عدم وزش باد کارآمد در ساعات قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش بازدید کنندگان سایت صبحگاهی، استاندارد هوای برخی مناطق پرتردد صبح همین الان (۸ اردیبهشت) در محدوده ناسالم برای گروه‌های ظریف قرار می‌گیرد. .

همراه خود افزایش ناپایداری جو را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سرعت باد در کل روز، تخلیه آلودگی تسهیل تبدیل می شود. وزش بادهای کارآمد به همان اندازه اواخر روز پنجشنبه یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث کاهش ذرات معلق شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تبدیل می شود استاندارد هوا در اکثر مناطق در شرایط باورپذیر باقی نگه دارد.

به همان اندازه صبح روز جمعه (۹ مه) کاهش نسبی سرعت باد باعث تجمع آلاینده‌ها می‌شد، اگرچه کاهش تردد خودرو در روز بدون کار، میزان ذرات را نسبت {به روز} قبلی کاهش می‌داد. افزایش سرعت باد در کل روز شرایط مساعدی را برای تخلیه آلاینده‌ها فراهم می‌تنبل، هرچند در مناطق ظریف همراه خود وزش باد نسبتاً از حداکثر در ساعات تعدادی از بعدازظهر احتمال کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار موجود است.

همراه خود تداوم شرایط جوی به همان اندازه ساعات پایانی روز جمعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد کارآمد، کاهش غلظت ذرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقرار شرایط مساعد در اکثر مناطق در اطراف اجتناب کرده اند پیش بینی نخواهد بود.

به گزارش ایسنا، آلاینده های شاخص هوای پایتخت در ۲۴ ساعت قبلی «ذرات معلق کمتر از دو.۵ میکرون» همراه خود معمول ۱۰۴ بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد هوای پایتخت در وضعیت ناسالم برای گروه های ظریف قرار دارد. آلاینده های حال “ذرات کمتر از دو.۵ میکرون” همراه خود معمول ۱۰۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد هوای ناسالم برای گروه های ضعیف هستند.

انتهای پیام/

تأمین

مطلب پیشنهادی


ایسنا/ جانجان مدیرکل میراث، باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استان زنجان اظهار داشت: نمایندگی سوخت استان …