امتحان شده پرسپولیس برای فریب دادن علیرضا بیرانوند در نیم فصل + سند


میلاد بی

اجتناب کرده اند یحیی راضی نیستم با این حال چقدر ناسالم بود کدام ممکن است نیم فصل اندازه کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنبال دروازه بان بهتری نبود. هیچکس بیشتر اجتناب کرده اند ایران در لیگ ایران نیست کدام ممکن است تاکتیک هایش انصافاً هدفمند است