انتخابات فرانسه؛ مکرون را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوپن به در اطراف دوم رفتند
حدود ۹۵ سهم آرا تاکنون شمارش شده است کدام ممکن است مکرون ۲۷.۴۲ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانم لوپن با ۲۴.۱۶ سهم به دست آورد شدند. ژان لوک ملانشون، سیاستمدار جناح چپ، کدام ممکن است در انتخابات روز یکشنبه با اختلاف یک زمان کوتاه سوم شد، اجتناب کرده اند رای دهندگان خواست در در اطراف دوم به مارین لوپن رای ندهند.