اگر چیزی در گلو گیر کرد چه باید کرد؟


  • میمون ها به طور طبیعی کمک های اولیه را انجام می دهند

    ۱۹ اوت ۱۴۰۱ م

  • یک روز معمولی در برزیل!

    ۱۹ اوت ۱۴۰۱ م

  • لحظه ای که باران شروع می شود

    ۱۹ اوت ۱۴۰۱ م

در ویدیو بیشتر ببینید