ایجاد مجمع خیرین سلامت در هشترود
ایسنا/ آذربایجان شرقی رئیس بیمارستان امام حسین (علیه السلام) هشترود اجتناب کرده اند تحریک کردن به کار مجمع خیرین سلامت {در این} شهرستان خبر داد.

دکتر. سعید مداحی در مونتاژ مجمع خیرین سلامت هشترود اظهار داشت: در اجرای فرمان رئیس معظم انقلاب مبنی بر اینکه هیچ شخص خاص اجتناب کرده اند خانوار فرد مبتلا جز ناراحتی نباشد، به نیازمندان دارو کمک خواهد بود. اجتناب کرده اند بیماری. انجام دهید

وی اظهار داشت: علاقمندان به کمک به نیازمندان در بخش سلامت کمک های غیرنقدی شخصی را به مراجع ذیربط را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک های نقدی شخصی را به شماره حساب ۵۵۲۹۵۴۳۳۵ موسسه مالی تیجارا واریز کنند.

وی تاکید کرد: بسته های معیشتی مبتلایان خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمندان مورد ملاحظه خیرین سلامت قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بلند مدت نزدیک بین آنها dishing out خواهد بود.

وی افزود: گروه های افراد نهاد در هر جهان به افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید از ملزومات خدمت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجمع خیرین سلامت بیمارستان هشترود اقداماتی را برای احداث درمانگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به مبتلایان نیازمند اجتناب کرده اند جمله اقدامات انجام داده است.

به گزارش ایسنا، مداحی افزود: اجتناب کرده اند همه خیرین شهرستان هشترود تقاضا دارم مجمع خیرین سلامت را در دستگیری نیازمندان بخش سلامت یاری کنند.

انتهای پیام/

تأمین

محتوای پیشنهادی


فن کویل دیواری – بسیاری از، عملکرد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایا – فن جریان هوا نمایندگی اورین جریان هوا …

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر