ایسنا – نمایشگاه آثار برگزیده جشنواره سراسری به تصویر کشیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشنویسی
نمایشگاه آثار برگزیده جشنواره سراسری خوشنویسی با حضور استاندار مرکزی در فرهنگسرای آینه اراک افتتاح شد.

تأمین

محتوای پیشنهادی


رئیس گروه کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات گروه هلال احمر اجتناب کرده اند کاهش رسانی بیش اجتناب کرده اند ۴ درصدی خبر داد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر