این سیستم شش هفته پایانی لیگ برتر گفتن شد؛ ۲۸ ژوئن، نوک لیگ ۲۱


این سیستم مسابقات هفته های ۲۵ به همان اندازه ۳۰ لیگ برتر لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۰ گفتن شد.

به گزارش هوادار را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی گروه لیگ فوتبال ایران، این سیستم مسابقات به رئوس مطالب زیر است:

هفته بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجم عید سعید فطر

سه شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

شهرخدرو مشهد – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۸ – ورزشگاه متعاقبا گفتن تبدیل می شود.
کوپر رفسنجان – فجر شهید صباسی شیراز – ساعت ۲۰ – ورزشگاه شهداء النحاس رفسنجان
نفت مسجد سلیمان – تراکتور تبریز – ساعت ۲۰:۳۰ – استادیوم شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

چهارشنبه ۴ اردیبهشت
سپاهان فلز مبارکه اصفهان – استقلال – ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه عملکرد جهان اصفهان
هواداران تهران – ذوب آهن اصفهان – ساعت ۱۹ – ورزشگاه سالن قوامین تهران
آلومینیوم میبینم – پارچه مازندران – ساعت ۱۹ – ورزشگاه امام خمینی اراک
فلز خوزستان – گل گهر سیرجان – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه شهدای فلز اهواز
پرسپولیس – پکان تهران – ساعت ۲۰:۴۰ – ورزشگاه آزادی تهران

دلیل: در صورت اصلاحات {به دلیل} تنظیم ماه در فینال روز ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاطع عید سعید فطر همراه خود روز سیزدهم اردیبهشت ماه، تنظیم گذشته تاریخی مسابقه متعاقبا گفتن می تواند. .


هفته {بیست و ششم} “تجلیل اجتناب کرده اند روز جهانی صلیب سرخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلال احمر – روز بیماری های خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعب العلاج”

دوشنبه ۱۹ اردیبهشت

فجر شهید صباسی شیراز – مسجد زیت سلیمان – ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه متعاقبا گفتن تبدیل می شود.
تراکتورت تبریز – هواداران تهران – ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه یادگارامام تبریز
ذوب آهن اصفهان – پرسپولیس – ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه ذوب آهن اصفهان
ملیله مازندران – نحاس رفسنجان – ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد
گلگوار سیرجان – آلومینیم می بینمت – ساعت ۲۰ – ورزشگاه شهید سردار سلیمانی سیرجان
استقلال – شهرخادرو مشهد – ساعت ۲۰:۴۰ – ورزشگاه آزادی تهران
صنعت نفت آبادان – فلز خوزستان – ساعت ۲۱ – ورزشگاه تختی آبادان
بیکان تهران – فلز مبارکه سپاهان اصفهان – ساعت ۲۱ – ورزشگاه پاس قوامین تهران


هفته {بیست و هفتم} «روز پاسداشت زبان فارسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی»

شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

هوادار تهران – فجر شهید صباسی شیراز – ساعت ۱۹:۳۰ – گذر اجتناب کرده اند ورزشگاه قوامین تهران
روغن مسجد سلیمان – پارچه مازندران – ساعت ۱۹:۳۰ – استادیوم شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
برای آلومینیوم می بینمت – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۹:۳۰ – استادیوم امام خمینی، می بینمت
کوپر رفسنجان – گل گهر سرجان – ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه شهدای نحاس رفسنجان
فلز خوزستان – استقلال – ۱۹:۴۵ – ورزشگاه شهدای فلز اهواز
شهر خودرو مشهد – بیکان تهران – ساعت ۲۰ – ورزشگاه متعاقبا گفتن تبدیل می شود.
ذوب آهن اصفهان – تراکتور تبریز – ساعت ۲۰ – ورزشگاه ذوب آهن اصفهان
پرسپولیس – سپاهان اصفهان به فلز مبارک – ۲۱:۵۰ – ورزشگاه متعاقبا گفتن تبدیل می شود.


هفته {بیست و هشتم} جشن سنت پهلوانی روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز اهدای عضو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهدای مسکن

۵ شنبه ۲۹ اردیبهشت

تراکتور تبریز – پرسپولیس – ساعت ۱۹ – ورزشگاه یادگار امام تبریز
فلز مبارکه سپاهان اصفهان – شهر خدرو مشهد – ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه عملکرد جهان اصفهان
پکان تهران – فلز خوزستان – ساعت ۲۰ – ورزشگاه پاس قوامین تهران
پارچه مازندران – تهران هوادار – ساعت ۲۰ – ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد
گلگهر سیرجان – نفت مسجد سلیمان – ساعت ۲۰ – ورزشگاه شهید سردار سلیمانی سیرجان
صنعت نفت آبادان – مس رفسنجان – ساعت ۲۱ – ورزشگاه تختی آبادان
استقلال – در جستجوی آلومینیوم – ساعت ۲۱:۱۵ – ورزشگاه آزادی تهران
فجر شهیدباسی شیراز – ذوب آهن – ساعت ۲۱:۳۰ – ورزشگاه متعاقبا گفتن تبدیل می شود.


هفته بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهم «جشن سالروز فتح خرمشهر، روز از دوام، ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی، روز دزفول را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایداری».

شنبه ۳ خرداد

نفت مسجد سلیمان – صنعت نفت آبادان – ساعت ۲۰ – استادیوم شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان.
ذوب آهن اصفهان – نساجی مازندران – ساعت ۲۰ – ورزشگاه ذوب آهن اصفهان
فلز خوزستان – فلز مبارکه سپاهان اصفهان – ساعت ۲۰ – ورزشگاه شهدای فلز اهواز
تراکتورت تبریز – فجر شهیدسپاسی شیراز – ساعت ۲۰ – ورزشگاه یادگار امام تبریز
پرسپولیس – شهر خدرو مشهد – ساعت ۲۰ – ورزشگاه آزادی تهران
نحاس رفسنجان – استقلال – ساعت ۲۰ – ورزشگاه شهدای نحاس رفسنجان
برای آلومینیوم می بینیم – پکان تهران – ساعت ۲۰ – ورزشگاه امام خمینی اراک
هواداران تهران – گل گهر سیرجان – ساعت ۲۰ – ورزشگاه پاس قوامین تهران

تفسیر: تمامی مسابقات هفته بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سی ام} خدمه های بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین جدول مسابقات به صورت همزمان برگزار تبدیل می شود.


هفته {سی ام} سالروز میلاد باسعادت امام معصوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن دهه کرامت است.

یکشنبه ۸ ژوئن

شهرخدرو مشهد – فلز خوزستان – ساعت ۲۰ – ورزشگاه متعاقبا گفتن تبدیل می شود.
پکان تهران – کوپر رفسنجان – ساعت ۲۰ – ورزشگاه پاس قوامین تهران
گل گهر سیرجان – ذوب آهن اصفهان – ساعت ۲۰ – ورزشگاه شهید سردار سلیمانی سیرجان
استقلال – نفت مسجد سلیمان – ساعت ۲۰ – ورزشگاه آزادی تهران
فجر شهید اسپیسی شیراز – پرسپولیس – ساعت ۲۰ – ورزشگاه متعاقبا گفتن تبدیل می شود.
فلز مبارکه سپاهان اصفهان – آلومینیوم اراک – ساعت ۲۰ – ورزشگاه عملکرد جهان اصفهان
صنعت نفت آبادان – نمایندگی هواپیمایی تهران – ساعت ۲۰ – ورزشگاه تختی آبادان
نساجی مازندران – تراکتورت تبریز – ساعت ۲۰ – ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد