این ماهیگیری یک نمونه عالی برای خارج شدن کره از آب است!


  • این سکانس واقعا قوی است

    ۲ سپتامبر ۱۴۰۱ م

  • به این نگاه کن!

    ۲ سپتامبر ۱۴۰۱ م

  • ویدئوی کوتاهی که ساختار سرمایه داری را توضیح می دهد

    ۲ سپتامبر ۱۴۰۱ م

در ویدیو بیشتر ببینید