بایدن روسیه را به ارتکاب “جنایت زشت” در کراماتورسک متهم کرد
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز جمعه به کشته شدن بازو کم ۵۰ غیرنظامی اجتناب کرده اند جمله ۵ کودک در حمله موشکی روز جمعه به ایستگاه قطار در شرق اوکراین پاسخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه را به “جنایت زشت” متهم کرد. رئیس جمهور آمریکا در توییتر نوشت: «حمله به ایستگاه قطار در اوکراین جنایت زشت عکس است کدام ممکن است روسیه مرتکب غیرنظامیانی تبدیل می شود کدام ممکن است سعی در تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستار پناهگاه ایمن دارند».