بخشدار خاش: اتحاد افراد ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس نمایان شد.
ایسنا/ سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان بخشدار مرکزی خاش سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان ذکر شد: وحدت، حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظمت افراد ایران اسلامی در حال حاضر در راهپیمایی روز جهانی قدس بدیهی شد.

عید محمد کلاندرزی نیز در ذکر شد وگو همراه خود ایسنا، اظهار کرد: عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلندی اسلام در گرو وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچگی مسلمانان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو همه ارکان امت اسلامی باید برای نجات بیت المقدس بازو به بازو هم دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای کمک در جبهه از دوام حضور پیدا کنند. شجاعانه مظلوم.” بودن.

وی ذکر شد: نابودی رژیم دروغین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک کش اسرائیل باید هدف مهم امت اسلامی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه سران کشورهای اسلامی اجتناب کرده اند جمله جمهوری اسلامی ایران باید اجتناب کرده اند مظلوم فلسطین حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهایی بخشند قدس شریف اجتناب کرده اند بازو ظالمان صهیونیست. “

کلاندرزی علاوه بر این ذکر شد: فینال جمعه ماه مبارک رمضان همراه خود عنوان روز جهانی قدس فرصتی ارزشمند به عنوان مثال وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظمت اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب است.

راهپیمایی روز جهانی قدس فردا ساعت ۹ صبح در شهرستان خاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان ایران برگزار شد.

انتهای پیام/

تأمین

مطلب پیشنهادی


قابل انجام است برخورد را اجتناب کرده اند بازو داده باشید. ممکن است به طور خودکار به صفحه اول …