برج آثار هنری ایلام، بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت همچنان معطل مانده است
ایسنا/ ایلام سرپرست بخش هنری ایلام اظهار داشت: برج آثار هنری; بهترین تعهد باکلاس هنری استان ایلام است کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت همچنان معطل مانده است

محمدعلی قاسمی در بازدید رسانه های سمعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بصری اجتناب کرده اند راهنمایی اظهار داشت: این تعهد در سال ۱۳۹۶ مورد بازنگری قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرر شد اجتناب کرده اند سال ۱۳۹۹ تحریک کردن شود.

وی همراه خود خاص اینکه پیرو وعده های “نوبخت” رئیس وقت گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه کدام ممکن است قرار بود ۵۰ میلیارد تومان برای نتیجه گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده از اجتناب کرده اند این تعهد تخصیص داده شود، این تعهد ادامه دارد قطعی نشده است، تصدیق شد: این تعهد ادامه دارد انتخاب گیری نشده است. . همراه خود ملاحظه به این شرایط روی حیله و تزویر مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم، اکنون برای غنی سازی فاز دوم این تعهد به حدود ۱۵۰ میلیارد طلبکار خواستن است.

سرپرست بخش هنری ایلام همراه خود ردیابی به اینکه همراه خود امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش دکتر فلاحی مشاور مردمان ایلام در مجلس شورای اسلامی ۲۰ میلیارد تومان شهرت برای این ساختار اختصاص کشف شد، ادای احترام به شد: استان ایلام تنها استانی است کدام ممکن است انجام می دهد. نداشتن سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} ضعیف از حداکثر مجموعه هنری در وضعیت بدی قرار دارد.

قاسمی تصریح کرد: {در این} برج کدام ممکن است بهترین برج ملت است تمامی اجزای کل مجموعه باکلاس هنری برای اجرای هفت آثار هنری فکر شد کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند نیازهای اساسی استان ایلام در روستا است. . . را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری

وی همراه خود ردیابی به اینکه فاز دوم این تعهد هم اکنون ۱۰ نسبت پیشرفت فیزیکی دارد، اظهار داشت: آغاز به کار کنیم.

انتهای پیام

تأمین

محتوای پیشنهادی


یکی اجتناب کرده اند اعضای نهاد مدنی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ملت فلسطین در عملیات های فعلی در…

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر