برقراری رابطه زناشویی در ملاء عام رابطه زناشویی در ملاء عام


جرم زنای محصنه و موارد آن در قانون مجازات اسلامی در ردیف جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی قرار گرفته است.

ایجاد رابطه زناشویی در ملاء عام

رابطه نامشروع به این معناست که اگر زن و مردی که با هم رابطه زناشویی ندارند، رابطه نامشروع داشته باشند یا مرتکب عمل منافی عفت غیر از زنا، مانند تکبیل یا دوجاجه شوند، مرتکب جرم شده و مجازات می شوند. اگر عمل با خشونت و جهل طرف مقابل انجام شود، فقط اکراه کننده مجازات می شود. از مجله دلتا تا موضوع این مقاله ایجاد رابطه زناشویی در ملاء عام ما پرداخت می کنیم

رسیدگی به جرایم روابط نامشروع

یکی از حساس ترین پرونده ها در مراجع قضایی، جرم زنا است. پرونده های زنا اغلب با اهمیت خاصی در دادگاه ها پیگیری می شود.

هیچ دادستان خصوصی ملزم به رسیدگی و مجازات این جرم نیست و به عبارتی مدعی العموم است. این جرم یکی از جرایم منافی عفت است.

روابط نامشروع بین زن و مردی است که به سن بلوغ رسیده اند ولی بین آنها صمیمیت برقرار نشده است.

بین موارد زنا تفاوت های زیادی وجود دارد، اما واضح ترین آنها زنا است.

اغوا و اجبار نیز می تواند از مصادیق روابط نامشروع باشد که مجازات آن ۹۹ ضربه شلاق است.

مصادیق جرم زنا

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در فصل هجدهم خود، اعمال زیر را از مصادیق جرم ارتباط نامشروع دانسته و برای آن مجازات اشد پیش بینی کرده است:

 • غیر از زنا، خلاف عفت عمومی و زنا می کند.
 • ارتکاب زنا با کمتر از ۴ شاهد یا ۴ اقرار.
 • قرار دادن دو مرد برهنه یا دو زن برهنه زیر پوشش مشترک.
 • اعمال شهوت در عمل بوسیدن.
 • حضور زنان بدون حجاب شرعی در اماکن عمومی و مناظر عمومی.
 • ایجاد مراکز فساد اداری
 • تظاهر به انجام یک عمل ممنوع در ملاء عام.
 • استفاده از لباس و آرایش که خود موجب فساد و خلاف شرع است.
 • انتشار و پخش تصاویر فحاشی و کسب درآمد از آنها.

اما باید توجه داشت که این ۹ پرونده تنها پرونده های کیفری ارتباط نامشروع نیستند. کارکردهای دیگری نیز وجود دارد که قانون آنها را تعیین نکرده است. از این میان می توان به فساد و شهوت افراطی در بین جوانان، فحشا، رفع باکرگی بدون زنا و غیره اشاره کرد. مجازات کیفری خاصی برای آنها در نظر گرفته نشده است.

  روابط زناشویی در ملاء عام

جرم آمیزش عمومی

اکثر مردم تصور می کنند که جرم زنا فقط برای زن و مردی که در رابطه زناشویی نیستند قابل مجازات است، اما طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که ارتکاب فعل حرام و فعل علنی خلاف آن را جرم دانسته است. به اصول اخلاقی و عفت عمومی، و از این رو مجازاتی برابر با مجازات رابطه نامشروع تعیین کرد.

در صورتی که زن و شوهر در اماکن عمومی و در اماکن عمومی رابطه جنسی داشته باشند، مجرم شناخته شده و به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا حداکثر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند.

همچنین در صورتی که زن و شوهر مرتکب عملی شوند که صرفاً منافی عفت عمومی باشد ولی مجازاتی ندارد مانند بوسیدن به حبس از ۲ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند.

از این رو در شرع اسلام، ساختار خانواده محل امنی برای زوجین تلقی شده و رابطه زوجین حتی در صورت خصوصی بودن خارج از منزل جرم محسوب می شود.

لازم به ذکر است که قانون به قضات این اختیار را می دهد که با توجه به شرایط، مجرمانه بودن عمل را تشخیص داده و تنها در صورت اثبات سوء نیت زوجین، آنها را محکوم می کند.

ایجاد رابطه زناشویی

مطالعات پیشنهادی: برای دانستن نکات حقوقی مقاله این افراد نمی توانند به خارج از کشور سفر کنند را مطالعه کنید.