بر اساس ارزش غذایی ، چرا کسی شیر کامل را بدون شیر بدون لاکتوز انتخاب می کند؟ : تغذیه


بین شیر نیمه چرب یا بدون چربی و شیر کامل تفاوت آشکاری وجود دارد. بسیاری از ارزش های تغذیه ای کاهش یافته یا حتی نصف شده است. مردم به طور کلی نگران مصرف چربی یا کربوهیدرات (به شکل قند) هستند ، اما پروتئین و سایر مواد مغذی اغلب “مطلوب” نیز تا آنجا که می توانم به نصف کاهش دهند.

با این حال ، به نظر می رسد که شیر بدون لاکتوز تنها چربی ها و قندها را حفظ می کند در حالی که پروتئین ها را حفظ می کند.

بنابراین چرا بدون توجه به عدم تحمل لاکتوز یا عدم وجود آن و فقط بررسی ارزش غذایی ، شیر کامل را بر شیر بدون لاکتوز ترجیح می دهیم؟

دیدگاهتان را بنویسید