بلافاصله: ممنوعیت مادام العمر اطلاعات آموزان جادویی در فوتبال / حمایت انحصاری


پاکسازی فدراسیون فوتبال اجتناب کرده اند پیروان جادوگر معروف ساعت کرج کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۲۸ بهمن ماه همراه خود اقدامات دیدنی هیئت مدیره اتحادیه فوتبال تحریک کردن شده بود، به مرحله باقی مانده رسید.

به گزارش الانصار، اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال پس اجتناب کرده اند ریختن شهاب عزیزی خادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ معاون بوتلگ وی اجتناب کرده اند گروه فوتبال، مدتی {به دلیل} برخی دخالت ها، این موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه سوء تفاهم شدند. . ورزشی های مهم نیروی کار سراسری پاکسازی اتحادیه اجتناب کرده اند ارباب رجوع مریدان جادوگر معروف کاراگ متوقف شده بود، با این حال طی تعدادی از روز قبل همراه خود دیدارهای دلپذیر اعضای هیئت مدیره {به یکدیگر} نزدیک شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه این اتحاد در برخورد شدید تر همراه خود شاگردان جادوگر

در شرایطی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ابتدای هفته قبلی شایعاتی مبنی بر برکناری قریب الوقوع رئیس برکنار شده فدراسیون به گوش می رسید، روزنامه ایران ورزشی روز قبل در صفحه نخست شخصی اجتناب کرده اند احتمال برکناری شهاب عزیزی خادم توسط کمیته اخلاق خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدعی شد کدام ممکن است اعضای هیئت مدیره قصد دارند این کار را انجام دهند. انجام دهید. ارجاع موضوع تخلفات رئیس برکنار شده فدراسیون فوتبال به کمیته اخلاق. به گزارش خبرنگاران طرفداری، شهاب عزیزی خادم به آموزش داده شده است اعضای هیئت مدیره طی ۱۱ ماه مدیریت فدراسیون فوتبال ۴۳ تخلف انجام داده است کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آنها قصور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلف اجتناب کرده اند اساسنامه فدراسیون فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاداش را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی اجتناب کرده اند این کف دست است. برای برخی اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکره همراه خود عالی نمایندگی نامشخص در بخش سیستم کمک داوران ویدئویی، عرضه لباس نیروی کار سراسری به نمایندگی طراح فروشگاه مواد غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … برای محرومیت او کافی است. علاوه بر این بلافاصله خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران مدعی شد اسناد پولی مدیریت شهاب عزیزی خادم به کمیته اخلاق کشتی شده است. اینکه عالی خبرگزاری دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی روزنامه دولتی صراحتا اجتناب کرده اند سوئیچ پرونده شهاب عزیزی خادم به کمیته اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا کار رئیس برکنار شده فدراسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتفی شدن بازگشت او به فوتبال خبر دادند.

با این حال جدای اجتناب کرده اند این ماجرا شنیدیم کدام ممکن است پرونده افرادی که همراه خود امیر اسکندری جادوگر بدنام ساعت کرج در ارتباط بودند نیز مورد بازرسی قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است همکاری همراه خود جادوگر تصویر تخلف {اخلاقی است}، همه افرادی که دنبال می کنند. جادوگر بدنام کرج حدس و گمان به مادام العمر اجتناب کرده اند فوتبال منع شود.

رئیس برکنار شده فدراسیون، معاون رئیس فدراسیون نامشروع، برخی اجتناب کرده اند مدیران فدراسیون کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند برکناری کوتاه مدت شهاب برکنار شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند مدیران حال فدراسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این برخی اجتناب کرده اند روسای را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی مدیران تجهیزات گلف عضویت دارند. اجتناب کرده اند فدراسیون مجمع نهایی فدراسیون فوتبال به پارک امیر اسکندریه در محوطه دیده بان کرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی آنها همراه خود این شعبده باز تدریجی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکذیب حضورشان در فوتبال قطعی است.

آموزش داده شده است تبدیل می شود شناسایی پدرخوانده جریان انحرافی فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کف دست راست وی کدام ممکن است به بیشتر احتمال دارد صلاحیت او مراقبت از انتخابات استانی قطعی نمی شود نیز در لیست محرومان ابدی اجتناب کرده اند فوتبال قرار دارد. .

به نظر می رسد مانند است کمیته اخلاق باید پس اجتناب کرده اند پاکسازی فدراسیون فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیبی شدن اجتناب کرده اند لوث شاگردان جادوگر بدنام انبار به تجهیزات گلف فوتبال ما برود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیانی را کدام ممکن است همراه خود جادوگران در ارتباط هستند به آینده شاگردان بیاورد. جادوگر. کاراگ.

رسانه های قابل اعتماد در روزهای بلند مدت فهرست محرومان را چاپ شده خواهند کرد. لیستی اجتناب کرده اند اسامی اکثر رهبران حال حامی شهاب عزیزی خادم.

پی نوشت: عکس مطلب عکس امیر اسکندری است.

اصولاً بیاموزید:

پاداش اجتناب کرده اند شجاعت شورای فدراسیون؛ نجات فوتبال اجتناب کرده اند تله جادویی

تحریک کردن توالی اصلاحات در جنوب سئول؛ چون آن است اعضای خانواده روی زمین اجتناب کرده اند دنیا گذشت اند

مجمع می خواهید اطلاعات آموزان جالب را به فوتبال برگرداند؟ / فرش زرشکی زیر پای شاهزاده اسکندریه؟

حیدر بهاروند اجتناب کرده اند پایین پرده سطح به اینجا رسید/ تأثیر دائمی موج کج فوتبال در تعداد زیادی اتحادیه.

علاوه بر این ببینید:

هیئت مدیره علیه خیر دنیا شورش کرد. پنجشنبه آینده ساز فوتبال ایران