بندر امیرآباد قابلیت صادراتی ملت را احیا می تدریجیایسنا/ مازندران مشاور مردمان بابل در مجلس شورای اسلامی ذکر شد: اصل رئیس جمهور برای تغییر جهان ویژه تجاری امیرآباد مازندران به دروازه صادرات محصولات کشاورزی راهکاری مهندسی احیا کردن توان مالی ملت است.

علی کریمی فیروزجایی در مخلوط خبرنگاران همراه خود ردیابی به بازدید ماه قبلی رئیس جمهور به بندر امیرآباد ذکر شد: رئیس جمهور {در این} بازدید بر افزایش قابلیت تجاری بندر امیرآباد تاکید کرد.

مشاور مردمان مازندران در مجلس مازندران همراه خود ردیابی به سود های مالی بندر امیرآباد ذکر شد: این بندر قابلیت بالایی برای ارتقای بنیه مالی ملت در کریدور شمال – جنوب دارد.

وی همراه خود دقیق اینکه در شرایط جدید جهان باید {به سمت} سود های اقتصاد کلان حرکت کنیم، ذکر شد: تکنیک رشد خرید و فروش جهان ای همراه خود همسایگان در مقامات جدید حیاتی است.

کریمی فیروزجی ​​همراه خود ردیابی به ساخت سالانه بیش اجتناب کرده اند ۸ میلیون تن محصولات کشاورزی در مازندران، ذکر شد: انتخاب بخشی به محصولات صادراتی باید یکی اجتناب کرده اند پوشش های بی نظیر مقامات در بخش کشاورزی باشد.

وی علاوه بر این همراه خود ردیابی به ساخت سالانه ۲.۷ میلیون تن مرکبات در مازندران، تصریح کرد: مازندران باید همراه خود بهره مندی اجتناب کرده اند افزایش ۳۰ درصدی قابلیت ساخت مرکبات به بهترین پایانه صادراتی مرکبات ملت تغییر شود.

مشاور شهرستان بابل همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند نبود پوشش حفاظتی صحیح اجتناب کرده اند باغداران ذکر شد: متاسفانه در سال قبلی ۵۰۰ هزار تن مرکبات توسط دست باغداران مازندران که همچنان ادامه دارد.

این مشاور مجلس شورای سراسری همراه خود ردیابی به تحمیل صندوق های رشد استانی در ملت افزود: همراه خود تشکیل این صندوق، تراز بودجه به قیمت دارایی ها کردستان در استان ها تامین تبدیل می شود.

این مشاور مجلس همراه خود تاکید بر عملکرد مردمان در نیازها رشد مالی ذکر شد: عملکرد کارآمد فعالان مالی در رشد ملت نیازمند این سیستم هایی برای حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای پوشش های مربوطه است.

مشاور مردمان بابل اجتناب کرده اند این سیستم مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس برای بدست آوردن به انبساط مالی ۸ درصدی در سال جدید خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: باور این امر منوط به اهمیت فراوان بخش‌های مالی همراه خود انتخاب اساسی است. اطلاعات

وی ذکر شد: برای افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال باید ساختار مالی ملت را بهبود داد به همان اندازه اطلاعات اساس رشد یابد.

انتهای پیام/

تأمین

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر