به بهزیستی در شهر تخلیه! | چرا برانکو را الهام بخش کردید ۹ یحیی؟


شناخت میلان

احترام به یحیی منصفانه تعهد است
با این حال کلاهبرداران مالی به پرسپولیس نمی دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیف می دهند به همان اندازه تعدادی از شرکت کننده زبان چینی بخرند

سپس شخصی یحیی شرکت کننده خوبی انواع نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبود عیسی جاده حمله را افراطی کرد

یحیی هم حرکت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسته را درو کردن

برانکو تدریجی کرد کدام ممکن است کارکنان خوبی است، حتی با بیرون شرکت کننده

انشاالله در فصل بلند مدت پذیرای تعدادی از شرکت کننده سطح منصفانه خواهیم بود

علی بیرو، ۲ مهاجم سطح منصفانه، هافبک های از محسوس