{به سمت} سرپرست اداره کل شیلات استان اردبیل منصوب شدایسنا/ اردبیل طی حکمی اجتناب کرده اند سوی معاون وزیر جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس صفحه بحث شیلات، محمد الله بخش {به سمت} سرپرست اداره کل شیلات استان اردبیل منصوب شد.

مدیرکل محل کار مرکزی صفحه بحث شیلات شامگاه هشتم اردیبهشت ماه در مراسم معارفه سرپرست جدید اداره کل شیلات استان اردبیل اظهار داشت:

مهدی المیر تصریح کرد: مسئولان غیر از خدمت، در وظیفه شخصی به کسب فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروت نپردازند، اما علاوه بر این گامی انتقادی در تحمیل انگیزه مضاعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح در اندازه مختلف در خندق خدمت رسانی سودمند است.

وی استان اردبیل را اجتناب کرده اند تذکر ساخت آبزیان استانی غیرساحلی عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اجتناب کرده اند تذکر سال ۱۴۰۴ ساخت شیلات {در این} استان باید اجتناب کرده اند ۱۰ هزار تن به ۱۶ هزار تن برسد.

مدیرکل محل کار مرکزی صفحه بحث شیلات وجود نیروی انسانی متخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط زیست را در اداره کل شیلات استان اردبیل عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: شیلات گام های انتقادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موثری برداشته است.

سرپرست سابق اداره کل شیلات استان اردبیل شرکت ها حاضر شده در ۴ ماه قبلی را نسبت به سال های قبلی اقدامات قابل ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص کرد: {در این} مدت امتحان شده کردیم کمیته های فنی ساخت را پرانرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناظران ساخت را در شهرستان ها تصمیم گیری کنیم. مشاهدات را الهام بخش کنید.

مهدی افرا در شکسته نشده اظهار داشت: اداره کل شیلات استان همراه خود ۲۳ نیروی ویژه در جاری خدمت رسانی به خریداران است. ، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص نیز تحریک کردن شده است.

وی اجتناب کرده اند انعقاد تفاهم نامه همراه خود جهاد آموزشی علاوه بر این مقطع کاردانی شیلات خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: همراه خود همکاری بنیاد برکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیج سازندگی امتحان شده تبدیل می شود قابلیت ساخت شیلات در استان افزایش یابد.

رئیس سابق اداره کل شیلات استان اردبیل همراه خود خاص اینکه ۳۳ سهم تولیدات جهان در شهرستان مشگین شهر {بوده است}، افزود: .

افرا اجتناب کرده اند سازماندهی کمپ اطلاعات بنیان در شیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای ۹ ساختار اطلاعات بنیان {در این} بخش خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: پرورش لیچی در ابعاد نوزاد، ماهیان تزئینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلبک اجتناب کرده اند این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب های اساسی است.

وی ساماندهی اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرده فروشی آبزیان استان اردبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت ماهیان محلی در قفس را اجتناب کرده اند تولید دیگری این سیستم های شیلات استان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی {می رود} رئیس جدید این اداره کل {در این} زمینه جدیت بگیرد. این جهان.

{در این} مراسم همراه خود تقدیر اجتناب کرده اند زحمات روسای زودتر، محمد الحبخش شناخته شده به عنوان رئیس جدید اداره شیلات استان اردبیل راه اندازی شد شد.

انتهای پیام/

تأمین