تخلیه اسامی بدهکاران قطعی؛ یک بار دیگر طبق همان قدیمی؟روز قبل از این سخنگوی مقامات ادعا کرد کدام ممکن است موسسه مالی الاهلی اسامی بدهکاران بی نظیر شخصی را آشکار کرده است. این یکی اجتناب کرده اند وعده های آقای ابراهیم رئیسی برای کشتی همراه خود فساد بود کدام ممکن است در مقاطع مختلف با بیرون اینکه به نتیجه خاصی برسد محقق شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، علی بهادری جهرمی، سخنگوی مقامات، روز قبل از این (۲۰ فروردین) در حساب توییتر شخصی نوشت: یک وعده دیگر به رئیس جمهور محقق شد، بانک ملی شناخته شده به عنوان بزرگترین بانک کشور اسامی بانک شخصی را آشکار کرد. جمع کنندگان اصلی».

جهرمی همراه خود گذاشتن این لینک https://www.bmi.ir/news/news/details/18194 کدام ممکن است شامل اسامی اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های دارای بدهی کلان است، این رویه را به معنای شفاف سازی دانست.

این امر را می‌توان به‌عنوان باور یکی اجتناب کرده اند وعده‌های محدوده رئیس‌جمهور سیزدهم به‌عنوان عالی اتفاق خوشایند تلقی کرد، با این حال سؤالاتی را نیز تحمیل می‌تنبل:

۱. تاکنون این فهرست ها چندین بار در وسط های مختلف اجتناب کرده اند جمله سال های ۱۳۹۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۹۷ آشکار شده است با این حال نتایج بسته شدن بازرسی ها به اطلاع عموم نرسیده است. خواه یا نه این لیست به آینده لیست های زودتر دچار ممکن است؟

۲. خواه یا نه همه بدهکار هستند هر دو برخی بدهی های بانکی شخصی را صنوبر می کنند؟

۳. اگر این اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی ها بدهکار باشند، آینده آنها چه تبدیل می شود؟

۴. چرا به اشخاص حقیقی دارای بدهی کلان به تماس گرفتن های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمان های مختلف رهن های کلان داده تبدیل می شود؟

۵. چرا موسسه مالی مرکزی دستور معوقات بانکی را به صراحت ادعا نمی شود؟

۶. چرا نامی اجتناب کرده اند برخی نمایندگی های خودروسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی های شخصی کدام ممکن است مشاوره تبدیل می شود بهترین بدهکاران بانکی ملت هستند، {وجود ندارد}؟

۷. تخلیه فهرست اسامی با بیرون اقدام قاطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتسابی وجوه خزانه چه فایده ای دارد؟

۸. رویه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمهیدات خاصی کدام ممکن است موسسه مالی مرکزی برای اخذ تضمین های مورد نیاز برای بازپرداخت رهن های کلان انجام نداده است چیست؟

۹. قوه قضائیه حدس و گمان به همراه خود این بدهکاران کلان چگونه برخورد تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمانت بازگشت اموال به بیت المال چیست؟

۱۰ در حالی کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی برای اکتسابی رهن های زیر ۳۰ میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبه وثیقه همراه خود مشکلات مختلفی مواجه هستند، {چگونه می توان} چنین رهن های کلانی را با بیرون وثیقه مورد نیاز به اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های خاص داد؟

* خواهید کرد بینندگان ایسنا می توانید سوالات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازخورد شخصی را {در این} زمینه در نیمه بازخورد مطرح کنید.

انتهای پیام

تأمین

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر