تردد ۱۴۹ هزار وسایل نقلیه اجتناب کرده اند پایانه مرزی ارائه دهنده خدمات
ایسنا/ آذربایجان غربی سرپرست پایانه مرزی ارائه دهنده خدمات اجتناب کرده اند تردد ۱۴۹ هزار وسایل نقلیه در سال قبلی اجتناب کرده اند پایانه مرزی ارائه دهنده خدمات خبر داد.

اکبرپور در ذکر شد وگو همراه خود ایسنا، اظهار کرد: سال قبلی ۱۴۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۹ تجهیزات وسایل نقلیه اجتناب کرده اند این پایانه مرزی تردد کردند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۸۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۶ تجهیزات وسایل نقلیه درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۳ تجهیزات وسایل نقلیه خروجی {بوده است}.

وی ذکر شد: طبق آمار در سال قبلی نسبت به مدت خیلی شبیه سال ۱۳۹۹ شاهد انبساط ۵۸.۱۴ درصدی تردد وسایل نقلیه های درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴.۳۱ نسبت انبساط تردد وسایل نقلیه های خروجی بوده ایم.

اکبری پور یکپارچه داد: سال قبلی علاوه بر این ۴۴۷ هزار مسافر اجتناب کرده اند پایانه مرزی ارائه دهنده خدمات تردد کردند کدام ممکن است نسبت به سال ۱۳۹۹ انبساط ۱۴۱ درصدی را نماد می دهد.

این مقام پاسخگو برای ذکر شد: سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی در نیمه دوم سال جاری {به دلیل} واکسیناسیون کشوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر {محدودیت ها} شاهد تردد ۱۵۰۶ ناوگان اتوبوس اجتناب کرده اند این پایانه مرزی بودیم کدام ممکن است برای ادغام کردن ۷۱۵ ناوگان اتوبوس درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۹۱ ناوگان اتوبوس خروجی.”

انتهای پیام

soreces

مطلب پیشنهادی


شمار قربانیان کرونا در در یک روز واحد روز به ۱۳ نفر رسید. مشاوران به تجزیه و تحلیل توضیحات کاهش …