تعلیق شرکت خدمات مسافرتی در اهواز
ایسنا/خوزستان فعالیت یک شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری متوقف شد.

به گزارش ایسنا، پس از شکایت شرکت مسافرتی و جهانگردی یاکوت سفر ایرانیو از حاتم مدیر عامل دفاع اهواز، با توجه به بررسی فعالیت های این شرکت و تصمیم مقام معظم رهبری. بند (ب) پروانه تملک این شرکت به دلیل رفتار غیرحرفه ای به مدت سه ماه توسط کمیسیون رسیدگی به حالت تعلیق درآمد.

طبق ماده ۱۹ آیین نامه نظارت بر ایجاد و بهره برداری از ایستگاه های هوایی و گردشگری، شرکت موظف است در مدت تعلیق از پذیرش تعهدات جدید خودداری کرده و صرفاً به تعهدات قبلی تحت مجازات اداره کل عمل خواهد کرد. برای اینکه میراث فرهنگی به تعهدات قانونی خود عمل کند، مجوز فعالیت آن شرکت را باطل می کند.

شروع مجدد فعالیت این شرکت منوط به رعایت مقررات مربوطه و موافقت کتبی این مدیریت کل خواهد بود. در غیر این صورت موضوع برای لغو پروانه به کمیسیون فنی ارجاع می شود.

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز اعلام کرد: هرکسی که از ادارات استان خوزستان و شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری خوزستان شکایت یا نارضایتی دارد با شماره تلفن ۵-۳۵۵۳۰۳۸۱-۰۶۱ یا حضوری تماس بگیرد و کتباً تماس بگیرد. معاونت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

انتهای پیام/

زخم

مطالب پیشنهادی


زمان سوپرجام ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اعلام شد. به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی…