تعمیر تصرف ۲ هکتار اجتناب کرده اند اراضی سراسری خرم آباد تنکابن
ایسنا/ مازندران رئیس کل دادگستری مازندران ذکر شد: ۲ هکتار اجتناب کرده اند اراضی سراسری برای پوشش اجتناب کرده اند دارایی ها خالص در پایان در بخش قضایی خرم آباد شهرستان تنکابن تصرف شد.

حجت الاسلام محمدصادق اکبری همراه خود گفتن خبر فوق در ترکیبی خبرنگاران ذکر شد: به گزارش دارایی ها خالص تنکابن همراه خود حضور نیروهای انتظامی، ماموران دارایی ها خالص، ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت تنکابن اجتناب کرده اند زمان گزارش تصرف اراضی سراسری، اعدام تصمیم تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعفا اجتناب کرده اند تصرف در کمتر اجتناب کرده اند ۲۴ ساعت به اصل قضایی به پایان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیه کارهای بخش دارایی ها خالص پاکسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کف دست متجاوزان به اراضی سراسری برداشتن شد.

این مقام قضایی علاوه بر این اجتناب کرده اند بدتر کردن اقدامات همراه خود پایین خواری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد قاطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی همراه خود متجاوزین در بخش های خالص خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: تجهیزات قضایی استان برخورد قاطع همراه خود متجاوزین به اراضی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص را در اصل کار دارد با این حال علاوه بر این برخورد قضایی، اراضی نیز برخورد قاطع همراه خود متجاوزین به اراضی خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری را در اصل کار دارد. ایمنی حیاتی است اراده عمومی همه تجهیزات های ذیربط بدتر کردن نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام اقدامات پیشگیرانه است.

انتهای پیام

soreces

مطلب پیشنهادی


رئیس دانشکده اقتصادی خواجه نصیرالدین طوسی همراه خود خاص اینکه امتحانات بسته شدن این دانشکده برای تمامی …