جام حذفی در ماه رمضان فرصتی طلایی برای فوتبال ایران است


بالا برنابئو

حالا تفریحی استقلال پرسپولیس در جام حذفی اجتناب کرده اند جامعه سه چاپ شده تبدیل می شود، بعد سپاهان اعتراض می تدریجی، چرا تفریحی ما اجتناب کرده اند جامعه سه چاپ شده نمی شود؟ را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی داستان جدید
میساگی میاد میگه کاپیتان جامعه ۳ به خاطر ماه رمضان شلوغه