جشن گلریزان در زورخانه پهلوان غیر معمولایسنا/ کردستان رئیس هیئت رزمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی های زورخانه ای استان کردستان اجتناب کرده اند برگزاری جشن گلریزان در زورخانه غیر معمول پهلوان سنندج خبر داد.

اصغر گمئی در این زمان (۶ اردیبهشت) در نشست خبری همراه خود اصحاب رسانه استان اظهار کرد: بازی باستانی به فرموده مقام معظم مدیریت عالی مناسبت تاریخی برای ایران پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی آن عالی سنت است.

گمایی همراه خود ردیابی به اینکه بازی باستانی بیشتر مبتنی بر دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداست، ذکر شد: عرف حسنه دستگیری اجتناب کرده اند نیازمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستضعفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوع دوستی در بازی زورخانه ای اجتناب کرده اند این سیستم های دیرینه ای بوده کدام ممکن است اجتناب کرده اند قبلی به همان اندازه به در این زمان تحت سلطه {بوده است}. “. حاضر.”

وی در شکسته نشده اجتناب کرده اند برگزاری جشن گلریزان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: جشن گلریزان روز چهارشنبه ۷ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷ در زورخانه پهلوان غیر معمول برگزار تبدیل می شود.

گمایی افزود: هدف ما شناخته شده به عنوان مدیریت معقول همراه خود این سیستم ریزی از واقعی، اجرای خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری مستمر، رساندن بازی زورخانه ای به مرحله مفهوم آل است.

وی افزود: همراه خود ملاحظه به اینکه بازی زورخانه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید پهلوانی جزء ۵ گروه برتر استان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال های قبلی عناوین زیادی کسب کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده ما بر محافظت این عناوین است.

گمایی خاص کرد: در جاری حاضر علاوه بر این شهرستان سروآباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانه سایر زورخانه های استان سرزنده بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ استان مذکور نیز در جاری سرزنده شدن هستند.

وی شکسته نشده داد: در تمامی شهرستان های استان علاوه بر این شهرستان مریوان، تمامی استان ها دارای زورخانه هستند.

گمای تصریح کرد: فینال بار در سال ۹۰ اولین فاصله لیگ کشوری برگزار شد کدام ممکن است سه گروه برتر استان کردستان در آن حضور داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در سال ۱۳۸۰ تمام امتحان شده ما بر استعدادیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در لیگ عالی ملت است.

وی خاطرنشان کرد: همراه خود ملاحظه به اینکه بازی زورخانه ای عالی بازی استاندارد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقبال اجتناب کرده اند این بازی فوق العاده جذاب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به این موضوع هم در بحث نونهالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگسالان سرزنده هستیم.

گومایی ذکر شد: در سال ۱۳۸۰ بحث بازآموزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور مربیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان را در این سیستم های شخصی داریم کدام ممکن است این بازآموزی موجب آسانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید موفقیت اصولاً می تواند.

وی ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند مشکلات این بخش بحث گروه زورخانه ای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت های این منطقه ورزشی در استان فوق العاده ضعیف است.

انتهای پیام

تأمین