جلوگیری از بارداری رایگان برابر با آزادی باروری نیستبرای بسیاری از دوستان من در لندن تعجب آور بود که پیشگیری از بارداری فقط برای زنان 17 تا 25 ساله از آگوست 2022 رایگان می شود. پاسخهای باورنکردنی که با خواندن اخبار بودجه به آنها برخورد کردم در مورد آنها درباره ایرلند بسیار صحبت می کند. کندی در حوزه آزادی باروری.

اگرچه البته برای زنان ایرلندی بسیار آشنا است ، تنها با توجه به قانونی شدن اخیر سقط جنین ، به عنوان تنها یک مثال.

دیدگاهتان را بنویسید