جهیزیه غیر سنتی | تعیین مهریه مهریه غیرمعمول | مطالبه مهریه


مهریه مالی است که زن در اثر نکاح دارد (ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی) و مرد موظف است آن را به زن بدهد اما برخی از مهریه ها غیر متعارف است و نباید انتخاب شود.

جهیزیه غیر سنتی

هر مهریه ای که طرفین تعیین می کنند باید دارای شرایط قانونی باشد. بنابراین قرار دادن جهیزیه غیر سنتی به دلیل فقدان شرایط اعتبار مهریه، اثر قانونی اعم از بال مگس، اعضای بدن و. با ما در این مقاله مجله دلتا همراه باشید تا ماهیت واقعی مهریه را آشکار کنیم.

شرایط اعتبار موضوع مهریه طبق قانون

مهریه باید مشمول مالیات باشد (ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی)

داشتن مالیات به این معناست که ارزش اقتصادی دارد و قابل معامله است. به عبارت دیگر ارزش اقتصادی دارد و از نظر فکری مفید است. یعنی موضوع مهریه در بازار گرفته شود و تبدیل به پول شود. بنابراین نگهداری جهیزیه مانند چند شاخه گل رز قانونی است زیرا قابل تبدیل به پول است. البته در این زمینه تفاوت وجود دارد زیرا برخی اقلام معمولاً ارزش مالی ندارند. طبق روایات یکی از دلایلی که ورود جهیزیه به اندازه یک کیلو زنبور عسل فاقد اثر قانونی است این است که از نظر سنتی صرفه اقتصادی و تجاری ندارد.

مهریه باید به زن پرداخت شود در دسترس باشد

بنابراین اموال عمومی و اموال مشاع و ممتاز نمی تواند مهریه محسوب شود. مثلاً هیچکس نمی تواند یک جاده، یک خیابان، یک موزه، یک پارک و … را مهریه کند.

اگر مهریه ثابت باشد باید در زمان عقد باشد در صورت موجود بودن

اگر معلوم شود که در زمان عقد موجود نبوده، مهریه باطل می شود و زن باید همان یا قیمت آن را بدهد. (ماده ۳۶۱ و ۱۱۰۰ قانون مدنی)

    تعیین مهریه

مهریه باید بین دو طرف معلوم باشد

تا جایی که توانایی تعیین کمیت، جنسیت و توصیف را داشته باشد. برای مثال در مورد منزل مسکونی می توان محور و مشخصات تقریبی آن را مشخص کرد.

مهریه باید منافع عقلی و شرعی داشته باشد (ماده ۲۱۵ و ۳۴۸ قانون مدنی)

بنابراین نگه داشتن اعضا، قلب و سایر اعضای بدن در مهریه صحیح نیست زیرا منفعت عقلی و شرعی ندارد. یعنی مهریه باید به گونه ای باشد که عقلای جامعه و شرع و قانون آن را مفید و صحیح بدانند.

مهریه باید قابل انتقال و پرداخت توسط شوهر باشد

در غیر این صورت تا زمانی که خود زن نتواند مهریه را بگیرد، تنظیم مهریه صحیح نیست.

ضمانت جهیزیه غیر سنتی

  • مالی که شوهر باید به عنوان مهریه به زن بدهد، اگر معلوم نباشد یا مشمول مالیات نباشد، زن مستحق مهریه است. یعنی مهریه ای که بر حسب موقعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی زن و انتخاب او تعیین می شود.
  • اگر مهریه مال مال دیگری باشد و مالک اجازه ندهد. زن اگر مالک باشد مستحق آن است و اگر قیم باشد مستحق آن است.
  • اگر زوج نتواند مهریه و زوجه را بدهد باید عین یا قیمت آن را به زن بدهد.

جهیزیه فوق العاده

نکات مطالعه: برای دانستن سایر نکات حقوقی چگونه بدون تقاضای طلاق مهریه بگیریم؟ خواندن

برنامه را دانلود کنید