حامی به چه معناست و چه کسی به حامی نیاز دارد؟ – نیکان سه فایل


قانون مدنی بازداشت قیم در ایران، تعیین قیم قانونی، قیمومیت

حامی یعنی چه؟

حامی یعنی چه؟ شرایط و وظایف قیم چیست؟

حامی از نظر قانونی، این به معنای تعیین قیم قانونی برای معلولی است که قادر به تصمیم گیری مالی یا غیر مالی نیست.

حامی در ایران، این یک قانون قانونی است که برای حمایت از حقوق زندانیان طراحی شده است. قیم شخصی است که پس از صدور حکم بازداشت از سوی دادگاه، می تواند به مدیریت مالی و برخی مسائل غیرمالی وابسته (مانند مجوز استخدام) رسیدگی کند.

برای صدور حکم سرپرستی باید به دادگاه دادخواست بدهید.

در بیشتر موارد، بازداشت با بازداشت اشتباه گرفته می شود، اما قوانین حاکم بر این دو کاملاً متفاوت است.

فرآیند صدور حکم حضانت، حضانت، حضانت فرزند

افراد نیازمند به سرپرست

چه کسی به حامی نیاز دارد؟

طبق قانون اطفال، مجنون و احمق، افرادی که منزوی هستند و نمی توانند امور خود را اداره کنند نیاز به سرپرست دارند.

این افراد به دلیل سنگسار از دخل و تصرف در اموال و امور غیرمالی خود منع می شوند، مگر در مواردی که قانون اجازه می دهد، مثلاً احمق کسی است که عقل ندارد ولی اختیار تصمیم گیری در سایر امور را دارد.

حامی یعنی چه؟

برای اینکه معنای کفالت را در حقوق ایران تعریف کنیم، ابتدا باید چیز کوچکی را که به حاشیه می رود، بشناسیم.

زندانی به شخصی گفته می شود که علیرغم تمتع، توانایی استعفا ندارد، یعنی علیرغم اینکه ممکن است دارای حقوق مالی و غیر مالی باشد، اما در اداره خود دخالت کند.مجاز نیست. امور مالی و غیر مالی او.

قیمومیت در لغت به معنای سرپرستی و سرپرستی است و در واقع سازمانی است که امور حقوقی و مالی زندانیان را تنظیم می کند.

سرپرستی پس از فوت پدر، حمایت از فرزند، حمایت از کودک

حامی کیست؟

حامی کیست؟

ولایت یعنی حامی بودن، حال باید به شما توضیح دهیم که حامی کیست، در چه اموری منصوب شده و چه وظایفی دارد.

حمایت اجباری در قانون به معنای تسلط بر افراد بی خانمان است. سرپرستی اجباری در درجه اول بر عهده ولی خاص یعنی پدر، جد یا پدربزرگ است.

اگر قیم نباشد ولی ولی خاص نباشد قیم و اداره پرونده او با قاضی است و قاضی می تواند از ولایت خود استفاده کند یا شخصی را برای این کار انتخاب کند.

از آنجایی که امروزه سرپرستی یک شخصیت حقوقی است، همواره از سوی دادگاه به شخص خاصی محول می شود و دادگاه بر کار وی نظارت می کند و در صورت تخلف از قوانین سرپرستی، امکان عزل قیم از سوی دادگاه وجود دارد.

اگر صغیر هنوز به سن قانونی نرسیده باشد ولی خاص نباشد قانون برای او قیم انتخاب می کند.

افراد مجنون و نالایق که جنون یا ناتوانی آنها مربوط به دوران کودکی آنهاست اما نیازی به مجنون و ناتوان که جنون آنها ربطی به دوران کودکی آنها ندارد وجود ندارد.

با توجه به توضیحات فوق قیم شخصی است که به حکم دادگاه به نام قیم، اداره امور مالی و حقوقی غایب را بر عهده دارد.

دادگاه برای تعیین سرپرستی ابتدا افراد نزدیک به بازداشت شده را مورد بررسی قرار می دهد.

وظایف قیم چیست؟

– مراقبت و نگهداری از افراد اخراج شده در زمینه اموال و دارایی

– پرداخت نفقه به افراد دارای نفقه تحت نظر معلولان

– ارائه حساب مدیریت دارایی سالانه به دادستان

– پیگیری مسائل بهداشتی و پزشکی و پرداخت هزینه های مربوطه

– در صورت تمایل به فرد بازداشت شده اجازه استخدام بدهید

– قیم باید در تصمیم گیری های خود، منفعت محجور را در نظر گرفته و در هنگام فروش ملک از دادگاه اجازه بگیرد، در غیر این صورت ممکن است شرعاً عزل شود.

قانون مدنی بازداشت قیم در ایران، تعیین قیم قانونی، قیمومیت

راههای صدور قرار بازداشت

مراحل صدور قرار بازداشت

حکم سرپرستی پس از اتمام مراحل سرپرستی توسط دادگاه صادر می‌شود که حدود ولی و حقوق او را مشخص می‌کند و اولیای دم در راستای منافع خود قانوناً از امور مالی و اموال خود تبعیت می‌کنند و می‌توانند مدیریت کنند. حامی

همان گونه که ممکن است قیم در انجام وظایف خود کوتاهی کند و بر خلاف مصالح خود عمل کند، قانون نیز امکان عزل قیم را پیش بینی کرده است.

مراحل و روشهای صدور قرار بازداشت عبارتند از:

۱- مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا سامانه اینترنتی جهت ثبت درخواست انتصاب سرپرست.

۲ – برای ارائه دلیل به چرخه دادگاه مراجعه کنید

۳- تایید صلاحیت کفالت توسط مدعی العموم

۴- صدور قرار بازداشت از سوی دادگاه

در چه مواردی قیم عزل می شود؟

۱- تشخیص عدم اعتماد

۲ – ورشکستگی از طریق جرم، سرقت، خیانت، کلاهبرداری، اختلاس، افترا و رفتارهای ناپسند، سانسور کودکان، تقصیر یا کلاهبرداری.

۳- حبس به هر دلیل

۴ – اعلام ورشکستگی

۵ – بی کفایتی و بی کفایتی در مدیریت دارایی

۶. در صورتی که قیم مالی که مربوط به ورشکستگی بوده عمداً آن را جزء دارایی خود اعلام نکرده باشد.

۷. در صورتی که مدعی العموم با دلایل موجه از دادگاه ضمانت نامه بخواهد و قیم برای تامین ضمانت نامه در دادگاه حاضر نشود.

۸. قیم باید هر سال و در صورتی که تاخیر بیش از یک ماه باشد، حساب اموال را به دادستان تسلیم کند.

مجموعه: قسمت زناشویی بیتوته