حزب عمران خان انتخاب گرفت در پارلمان پاکستان استعفا دهدرهبران حزب تحریک عدالت پاکستان منصفانه روز پس اجتناب کرده اند برکناری عمران خان اجتناب کرده اند سمت نخست وزیری، انتخاب شخصی برای استعفای جمعی اجتناب کرده اند مجلس سراسری را گفتن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کردند کدام ممکن است وی همراه خود مقامات بعدی سازش نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند برگزاری انتخابات زودهنگام در پاکستان شدند.