حل مشکلات رفتاری کودکان با «بازی درمانی خانواده».در تحقیقات جدید در زمینه علوم رفتاری کودکان، محققان کشور به روشی مبتنی بر بازی اشاره کرده اند که می تواند نقش موثری در کاهش مشکلات رفتاری کودکان داشته باشد.

به گزارش ایسنا، مشکلات رفتاری، از جمله مشکلات بیرونی (مانند بیش فعالی، قانون شکنی و پرخاشگری) و مشکلات درونی (مانند اضطراب، گوشه گیری و بی تفاوتی)، از شایع ترین مشکلات سلامت روان دوران کودکی هستند. بازی درمانی یکی از روش هایی است که از نظر آموزشی، درمانی، آموزشی و به ویژه در کاهش مشکلات رفتاری و ارتباطی در دنیای درونی و بیرونی کودک از اهمیت بالایی برخوردار است. عنصر کلیدی رویکرد خانواده محور این روش، مشارکت خانواده در تصمیم گیری و ایجاد ارتباط دو سویه بین خانواده و درمانگر است.

به گفته کارشناسان، بازی درمانی خانواده محور به مسائل ارتباطی مانند شادی مشترک، ارتباط دو طرفه، صمیمیت، ایجاد و گسترش دایره های ارتباطی بین والدین و فرزندان و همچنین مواردی که در رابطه والد-کودک هستند، می پردازد. به عنوان مشاهده و تصحیح این می تواند پیامدهای مثبتی مانند کاهش مشکلات رفتاری داشته باشد. علاوه بر این، این روش می تواند به والدین کمک کند تا به تفاوت های فردی کودک توجه کنند و با توجه به نیاز کودک، تحریک را فراهم کنند. در نتیجه، بازی درمانی متمرکز بر خانواده ممکن است مشکلات عاطفی-رفتاری را از طریق مکانیسم های توصیف شده کاهش دهد.

پژوهشگران دانشگاه اردکان و مؤسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز در مورد این روش درمانی تحقیق کرده و آن را بر روی کودکان کشور آزمایش کردند.

این پژوهش بر روی ۳۰ کودک دارای مشکلات رفتاری در گروه سنی ۷ تا ۱۱ سال شاغل در شهرستان اردکان انجام شد. برای کودکان گروه آزمایش این پژوهش، برنامه بازی درمانی خانواده محور در ۹ جلسه اجرا شد و سپس نتایج آن با گروه کنترل مورد مقایسه علمی قرار گرفت.

نتایج این پژوهش نشان داد که بازی درمانی مبتنی بر خانواده می تواند روشی موثر برای بهبود مشکلات رفتاری کودکان باشد.

محقق عذرا محمد پناه اردکان از گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان و سه تن از همکارانش در این تحقیق می گویند: باعث بهبود مشکلات رفتاری، پرخاشگری، قانون شکنی، تنهایی، اضطراب و نگرانی در کودکان می شود. از نتایج به‌دست‌آمده می‌توان نتیجه گرفت که کودکان درمانگر می‌توانند از بازی درمانی خانواده‌محور به‌عنوان روشی مؤثر برای کاهش علائم در روند درمان مشکلات رفتاری کودکان استفاده کنند.

آنها افزودند: در رویکرد خانواده محور با استفاده از بازی، تغییرات بزرگی در رفتار انطباقی کودک ایجاد می شود و همچنین آگاهی خانواده را از نحوه برخورد با کودک و کودک در کنار هم افزایش می دهد و به آنها اجازه می دهد تا مشکلات خود را حل کنند. کودک، خانواده مشکل را به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از درمان انتخاب می کند و با کمک درمانگر، پنجره جدیدی از امکانات و ظرفیت های شناختی، عاطفی و رفتاری پیش روی کودک و خانواده قرار می گیرد.

محققان فوق پیشنهاد کردند که از این رویکرد برای آزمایش اثربخشی آن در سایر اختلالات دوران کودکی استفاده شود.

این یافته ها که در مجله پزشکی مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی تبریز منتشر شده است، می تواند نقش موثری در کاهش مشکلات رفتاری کودکان داشته باشد.

انتهای پیام/

زخم