خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی، ۲۳ فروردین ۱۳۷۷: عبدالله نوری ذکر شد کدام ممکن است برای نجات راه کرپاشی/خاتمی برای آزادی کرباشیان به کشتی شکسته نشده خواهد داد/ انتقاد شناخته شده اجتناب کرده اند تاج زاده.
خاطرات آیت الله هاشمی: در دیدار امشب همراه خود آقای یزدی، [رییس قوه قضاییه]آقای نتینگ [نوری، رییس مجلس]اجتناب کرده اند آقای [عبدالله]نوری اجتناب کرده اند امتحان شده شدید شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه همراه خود وجود اینکه پاسخگویی حراست را برعهده دارد، با این حال در وزارت ملت خوب ستاد پشتیبانی را برای شهردار تصمیم گیری کرده است، گلایه کرد. اجتناب کرده اند آقای خاتمی درخواست شده است شد آن را مدیریت تنبل. شب سرویس های اطلاعاتی گفتند کدام ممکن است آقای نوری در کنترل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل برای را جویا شدند [آقای غلامحسین کرباسچی]، شهردار [تهران]، در [زندان]اوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای علی تهرانی در جای درستی هستند.