خبرنگار مصری گروه بعدی کی فرآیند را پیش سوراخ بینی کرد
عالی روزنامه نگار مصری پیش بینی داشت کارلوس کی فرآیند هدایت گروه سراسری فوتبال استرالیا هر دو تونس را بر عهده بگیرد.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند این ادعا، کارلوس کی فرآیند نتوانست همراه خود مصر به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر راه پیدا تدریجی. فدراسیون فوتبال مصر اجتناب کرده اند ابقای سرمربی کهنه کار پرتغالی خودداری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدایی او را رسما گفتن کرد.

خالد الغندور، روزنامه‌نگار عالی مصری در توییتی نوشت: شانشان رسما اجتناب کرده اند گروه سراسری فوتبال کنار شد. او هدایت گروه سراسری فوتبال استرالیا هر دو تونس را بر عهده ممکن است داشته باشد.

این روزنامه نگار مصری مدعی است رسانه های عراقی پیش اجتناب کرده اند این حتی همراه خود اصرار وزیر بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس فدراسیون فوتبال کوروش را امکان خوبی برای هدایت گروه سراسری فوتبال راه اندازی شد کرده اند.

انتهای پیام/

تأمین

محتوای پیشنهادی


رئیس گروه کشاورزی، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها خالص این موضوع را به وزیر جهاد کشاورزی تذکر داد.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر