خودروی فدراسیون جودو توقیف شدپس اجتناب کرده اند شکایت خزانه دار سابق فدراسیون جودو، تصمیم قضایی برای توقیف خودروی این فدراسیون صادر شد.

به گزارش ایسنا، پس اجتناب کرده اند شکایت محمدحسین شیرازیان، خزانه دار سابق فدراسیون جودو، فدراسیون جودو به تیز کردن ۱۹۸ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳۳ هزار ریال محکوم شد.

بدین انجمن قاضی واحد اجرای احکام سالن دادگاه چهارم مجتمع قضایی شهیدصدر طی نامه ای به کلانتری ناحیه، اصل توقیف خودروی دنا متعلق به فدراسیون جودو را صادر کرد.

تصویر تصمیم توقیف خودروی فدراسیون جودو در زیر آمده است.

خودروی فدراسیون جودو توقیف شد

انتهای پیام

soreces

مطلب پیشنهادی


مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان همراه خود ادعا آمار ۷۲۴ هزار عضو سرزنده صندوق ذخیره فرهنگیان به …