خیابان چالوس خوب طرفه شد – ایسنا
وسط مدیریت راه های ملت ادعا کرد: تردد در جاده چالوس اجتناب کرده اند سمت جنوب به شمال خوب طرفه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تمامی محورهای مواصلاتی بازدید کنندگان سایت با کیفیت صنعتی است.

به گزارش ایسنا، بر ایده فینال گزارش ادعا شده اجتناب کرده اند سوی وسط مدیریت راه های ملت، اجتناب کرده اند ساعت ۱۹ درست در این لحظه یکشنبه ۱۳ اردیبهشت تردد کلیه خودرو اجتناب کرده اند محور چالوس در مسیر درست حرکت کنید (شمال به جنوب) به همان اندازه اطلاع ثانوی ممنوع است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سایت با کیفیت صنعتی در محور چالوس در مسیر درست حرکت کنید جنوب {به سمت} شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محدوده بیلقان در همه جای مکان مرز شهرستانک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تونل کندوان، پل زنگوله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاه بیشه موجود است.

علاوه بر این در سایر محورهای شمالی اجتناب کرده اند جمله آزادراه تهران – شمال، محور هراز، محور فیروزکوه، آزادراه قزوین – رشت، آزادراه تهران – پردیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید محور قدیم تهران – رودهن بازدید کنندگان سایت سنگینی در متنوع اجتناب کرده اند مقاطع گزارش شده است. بعد از همه محورهای چالوس، هراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیروزکوه بارندگی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر محورها معادل آزادراه تهران – شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادراه قزوین – رشت هیچ مداخله جوی ندارند.

علاوه بر این در برخی محورهای تولید دیگری محورهای مواصلاتی اجتناب کرده اند جمله آزادراه تهران – کرج، آزادراه کرج – قزوین، آزادراه تهران – ساوه، آزادراه تهران – قم، محور تهران – شهریار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادراه قزوین – کرج بازدید کنندگان سایت با کیفیت صنعتی برقرار شده است.

انتهای پیام/

تأمین

مطلب پیشنهادی


ایسنا/ گیلان همراه خود ملاحظه به پرتاب آب اجتناب کرده اند سد سفیدرود را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش دبی آب در …