دردسر عظیم کریستیانو رونالدو; اجتناب کرده اند مادر عالی هوادار ۱۴ ساله اورتون شکایت کرد


پس اجتناب کرده اند باخت ۱-۰ منچستر یونایتد مقابل اورتون در هفته ۳۲ لیگ برتر ۲۰۲۱/۲۲، کریستیانو رونالدو او فوق العاده عصبانی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصبانیت شخصی را روی یکی اجتناب کرده اند هواداران نوجوان اورتون نشاند.

ستاره پرتغالی {به دلیل} شکست تیمش را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع مصدومیت همراه خود ناراحتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصبانیت {به سمت} رختکن می سر خورد. ویدئویی اجتناب کرده اند رونالدو در جاری لنگان لنگان {به سمت} رختکن آشکار شد کدام ممکن است در آن او گوشی یکی اجتناب کرده اند هواداران اورتون را گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را روی پایین کوبید. کریستیانو رونالدو پس اجتناب کرده اند این اتفاق همراه خود تخلیه پستی در اینستاگرام اجتناب کرده اند هواداران عذرخواهی کرده است، با این حال شاید این عذرخواهی کافی نباشد از او همراه خود محرومیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریمه نقدی برخورد با است.

حمله رونالدو به هوادار ۱۴ ساله اورتون

طرفداری کدام ممکن است رونالدو به او حمله کرد کیست؟

این طرفدار ۱۴ ساله است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامش جیک است. او تحت تأثیر اوتیسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​نارساخوانی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اولین بار در پایین نشسته بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی مسابقه فوتبال را تماشا می کرد. سارا مادر جیک به Liverpool Echo ذکر شد:

در طولانی مدت ورزشی، گیمرها یونایتد {به سمت} رختکن حرکت کردند. جدا تونلی بودیم کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن رفتن می کردند. پسرم آنجا بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه عامل فیلم می گرفت. او اجتناب کرده اند تمام گیمرها یونایتد کدام ممکن است در جاری رفتن بودند فیلم گرفت. وقتی رونالدو به اینجا رسید، گوشی اش را زیرین آورد، چون رونالدو داشت جوراب هایش را در می آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایش خونریزی می کرد. تلفن را برداشتن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفی نزد. رونالدو همراه خود تلخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصبانیت بیش از حد پسرم را زیر گرفت. گوشی را اجتناب کرده اند پسرم گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی پایین گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهش را شکسته نشده داد. اجتناب کرده اند تصویر می بینید کدام ممکن است بازو پسرم کبود شده است. واقعا باورم نمی شود دارم {در این} مورد همراه خود ممکن است صحبت می کنم با این حال رونالدو به پسرم حمله کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستش کبود شد.

کبودی اورتون توسط رونالدو پس اجتناب کرده اند حمله رونالدو به او

گریه می کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می لرزیدم. مرد من می خواهم در شوک درست بود – او اوتیسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​نارساخوانی نیز دارد، متعاقباً او ادامه دارد به این موضوع نرسیده است کدام ممکن است ما {در خانه} هستیم. او انصافاًً ناراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیج است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعاً تولید دیگری نمی شود به میدان برود. اولین بار بود کدام ممکن است به تجهیزات گلف می سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این {اتفاق افتاد}. پسرم به همان اندازه نوک مسابقه روز خوبی را سپری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را تماشا کرد. روزش را بی رنگ کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تلخی برای مقابله با به اینجا رسید. رونالدو عالی نمونه است. پسرم همه وقت {دوست دارد} برای دیدن او به تجهیزات گلف برود. پسرم اوتیستیک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط عالی فوتبالیست مورد آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشدید قرار گرفته است، من می خواهم او را شناخته شده به عنوان عالی مادر اینگونه می بینم.

بدنه گوشی هوادار ۱۴ ساله اورتون پس اجتناب کرده اند سرنگون شدن توسط رونالدو

دلایل سخنگوی پلیس مرسی ساید

پلیس مرسی تایید کرد کدام ممکن است شکایتی با توجه به تعرض پسری توسط شرکت کننده منچستریونایتد در جریان ورزشی اکتسابی کرده است. سخنگوی پلیس مرسی سیده اجتناب کرده اند همه خواست به همان اندازه برای غنی سازی پرونده اطلاعاتی را در اختیار پلیس قرار دهند. سخنگوی پلیس مرسی ساید در مصاحبه همراه خود Liverpool Echo ذکر شد:

در حالی کدام ممکن است گیمرها در ساعت ۱۴:۳۰ در جاری خروج اجتناب کرده اند پایین بودند، گزارش شد کدام ممکن است پسری هنگام خروج اجتناب کرده اند پایین مورد تعرض شرکت کننده گروه بازدید کننده قرار گرفته است. تحقیقات در جاری انجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران در جاری حاضر همراه خود تجهیزات گلف اورتون برای تصور فیلم‌های دوربین‌های مداربسته کار می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری انجام تحقیقات در عمق شاهدان برای ایجاد اینکه خواه یا نه تخلفی رخ داده است هر دو خیر.