در جلسه شورای بهزیستی بررسی اقدامات کاهش تورم در برنامه هفتم توسعه
جلسه فوق العاده ای به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور سران سه قوه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون بانک مرکزی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، دبیر تشکیل شد. و اعضای مجمع عمومی. سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه کشور در جلسه ویدهان صبح مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، اعضای مجمع “پیشنهاد کمیسیون مختلط برای تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه با هدف تثبیت قیمت ها و نرخ ارز در سطوح عادی و کاهش ۷ واحدی تورم” را بررسی کردند. یک درصد در سال از برنامه هفتم توسعه و دیجیتالی سازی تا پایان برنامه.
اعضای مجمع همچنین مقرر کردند: کنترل و مدیریت نقدینگی و ایجاد تعادل بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به نحوی که نرخ رشد نقدینگی هر سال حداقل ۲۰ درصد کاهش یابد.

نمایندگان مجلس در بحث نقدینگی و اعتبارات بانکی موافقت کردند که «با اصلاح نظام پولی، بانکی، مالی و تجاری، نقدینگی هدایت و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و غیرجذاب هدایت شود». غیرجذاب شود». .

آیت الله سیدابراهیم رئیسی در این دیدار بر اهمیت هماهنگی بین اقدامات دولت برای کنترل نقدینگی و سیاست های کلی دولت و برنامه های در حال تغییر تاکید کرد. .

در این جلسه محمدبکر کلیباف رئیس شورای اسلامی بر لزوم هدایت نقدینگی به سمت تولید و بازتعریف رابطه مالیات با نقدینگی و منابع سرمایه تاکید کرد.

محمد باکر ذوالقدر، دبیر شورای تشخیص کنوانسیون ها نیز هدف این شورا را اولویت بندی توسعه اقتصادی با هدف عدالت دانست و افزود: پیشنهاد کمیسیون تلفیق توسعه اقتصادی با عدالت است. و بدون تورم بنابراین در طول برنامه مدیریت نقدینگی کنترل می شود و در پایان برنامه تورم تک رقمی می شود.

انتهای پیام/

زخم ها

مطالب پیشنهادی


ایسنا/ خوزستان، دبیر ستاد ثبت نام آموزش و پرورش خوزستان تاکید کرد: به استثنای مدیران مدارس …