در حال مرگ در عملیات بقا – ایسنا


هیچکس نمی داند پلنگ اجتناب کرده اند مکان خطرناک کرده است، با این حال شامگاه قبلی در درگاه موسسه مالی قمشهر تفسیر شد. دیدن پلنگی کدام ممکن است روی کمپرسور کولر گازی بانکی نشسته برای همه غیرمعمول، دلهره آور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر قابل ادراک بود…

ایسنا به نقل اجتناب کرده اند این روزنامه پیام ما وی افزود: طولی نکشید کدام ممکن است انواع زیادی اجتناب کرده اند اهالی قمشهر به قناری رسیدند کدام ممکن است پلنگ ولگرد در بزرگراه تفسیر شد، پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه نشانان در محل حاضر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مجروح شدن ۲ مامور پلیس، نیروهای تنظیم زیست در محل حاضر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای تنظیم زیست این پلنگ را بیهوش کردند. پلنگ را مجروح کرد، آن را پرتاب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از ساعت بعد اجتناب کرده اند در حال مرگ عالی حیوان ولگرد خبر داد، این چکیده داستان است، با این حال ۹ تمام ماجرا.

روایت عالی شاهد عینی

روزبه کامران اجتناب کرده اند اهالی شهرستان غامشهر است. دیروز اجتناب کرده اند دوستش مطلع شد کدام ممکن است پلنگی روی موسسه مالی صادرات بخش گدیر نشسته است. او می گوید: حدود هفت صبح بود کدام ممکن است رسیدم. شومینه آرم ها رسیده بودند. دیدم پلنگ چقدر مخوف است. جاده ها شلوغ بود. باند آنقدر بیش از حد شد کدام ممکن است بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدای جاده بلند شد. پلنگ {به سمت} مأموران دوید. به میدان جانبازان سر خورد. او ابتدا به حداقل یک نانوایی قند سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی نانوای اولین در را بست به همان اندازه پلنگ سطح نیاید. او سپس وارد عالی پاساژ کودک نوپا عجیب و غریب همراه خود راهرویی باریک شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجا به جهان راه آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به جهان مسکونی خطرناک کرد. در تمام این مدت افراد ساده مشغول فیلمبرداری بودند. پلنگ در حوالی جاده آزادی ۹۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک حیاط پشتی آقای رحیمی مخفی شد.

در فیلم آشکار شده ۲ گلوله اجتناب کرده اند خیابانی کدام ممکن است پلنگ خطرناک کرده شنیده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموران پلیس راه افراد را می بندند. روجبه می گوید حدود ساعت ۹:۳۰ صبح صدای عکس گرفتن شنیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت ۱۰ صبح وارد جهان جوی شده است.

پلنگ ولگرد اجتناب کرده اند مکان آمده است؟

در چو، عالی پلنگ متعلق به شخص ثروتمندی است کدام ممکن است در حیاط خانه شخصی طاووس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلاخی دارد. وهم های زیادی با اشاره به او موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه او نزدیک به جایی است کدام ممکن است پلنگ برای اولین بار به نظر می رسد شد. برخی معتقدند پلنگ ها البته است به این شهر آمده اند. روجبه می گوید نزدیک ترین جنگل به بزرگراه ای کدام ممکن است پلنگ برای اولین بار در آن دیده شد، جنگل کوتنا است، در شکاف ۱۵ به همان اندازه ۲۰ کیلومتری، ۲ سه روستا دورتر. یکی اجتناب کرده اند نیروهای پلیس همراه خود حق ورود به حیاط منزل مجروح شد. ویدئویی اجتناب کرده اند سخنرانی وی آشکار شده است. او می گوید: “او وارد عالی سیاه چال شد، سرش را پوشانده بود. ممکن است رفتم موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید او به همان اندازه ممکن است را دید پرید روی سرم. با این حال پرس و جو ممکن است اینجا است کدام ممکن است پلنگ در شهر چه می تنبل؟ هیچ اتفاقی نیفتاد. به معنای واقعی کلمه هستند ممکن است عالی مامور هستم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانم را فدا کردم “اگر کودک کوچک بگیرد چه کنیم؟”

مشاوران تنظیم زیست می گویند ادامه دارد خاص نیست کدام ممکن است پلنگ اجتناب کرده اند جنگل به شهر آمده هر دو اجتناب کرده اند مخلوط آوری بوتلگ خطرناک کرده است.

قوانین فراموش شده بقا

ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش، بسیار قدرتمند نکته با اشاره به آنچه صبح یکشنبه در قاممشهر رخ داد، مراقبت نشده به آموزش جوامع بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت آنها در شرایط نبرد است. “پلیس لازم بود برای خیلی نگه از گرفتن افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش اضطراب باند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این استرس حیوانات در جاری خطرناک اجتناب کرده اند پلیس تنظیم زیست کمک بگیرد. با این حال موضوع بعدی بقا است کدام ممکن است قوانین شخصی را دارد. به جای آن قفس، معمول باید اجتناب کرده اند زمینه ها برای حرکت استفاده کرد به همان اندازه پلنگ پس اجتناب کرده اند به هوش روبرو شدن همراه خود استرس بیش از حد اجتناب کرده اند خواب بیدار نشود. در در همه مکان ها مناطقی اجتناب کرده اند حیوانات تولید دیگری موجود است.”

او اظهار داشت: «اینها امتیازات a فوق العاده ای نیست کدام ممکن است ما نتوانیم همراه خود آنها مقابله کنیم. آموزش اجباری است. نادیده تکل این چیزها دلالت بر آن دارد هر دو انتخاب ما نیست هر دو اصلاً آن را نمی دانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی دانیم مدیریت تعارض در شرایط اضطراری چیست. پلنگ ابتدا کشته تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس بیهوش تبدیل می شود.

مصطفی عرب سرپرست تنظیم زیست شهرستان قاممشهر اظهار داشت: این پلنگ نر تقریباً ۵ ساله است، وزن آن ۵۶ کیلوگرم است، وزن معمول پلنگ ۳۵ به همان اندازه ۴۰ کیلوگرم است کدام ممکن است وزن زیادی دارد.

همراه خود این جاری، معماران می گویند کدام ممکن است این وزن، وزن روزمره را انتخاب کنید و انتخاب کنید متداولیک پلنگ نر ۵ ساله است.

برای نجات جان انسان

عطاله کاویان مدیرکل تنظیم زیست استان مازندران همراه خود تخلیه ویدئویی در تشریح حادثه غیر معمول بزرگراه ساری اظهار داشت: این حیوان بین ساعت ۵ به همان اندازه ۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم صبح در بزرگراه ساری تفسیر شد.

هنگامی کدام ممکن است پلنگ اجتناب کرده اند ساحل سطح می آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد عالی خانه حیاط پشتی رها شده تبدیل می شود، کاویان داستان خطرناک عالی حیوان را رئوس مطالب می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیهوشی “بلافاصله” را انجمن می دهد. “چون آن یک است کار فوق العاده ویژه است، حرکت دارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیهوشی باید همراه خود دوز صحیح انجام شود. این کار تکمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامی اعزام شد. به محض رسیدن انرژی، پلنگ به ۲ افسر حمله کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترس اجتناب کرده اند این بود کدام ممکن است باشد. مجروح {در این} حمله افزود: از هر لحاظ {همه ما} انسان هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می دانیم کدام ممکن است جان انسان برای ما فوق العاده حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه تعهد داریم.

او بعداً اظهار داشت کدام ممکن است افسران پلیس برای نجات جان پلنگ به پلنگ شلیک کردند، با این حال “بعدها وقتی پلنگ به مخفیگاهش سر خورد، خشمگین شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دارت بیهوش شد.”

پس اجتناب کرده اند عملیات پلنگ ولگرد را به وسط توانبخشی نامشخص بردند، با این حال «پلنگ مورد اصابت گلوله قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر تأثیر جراحات جان باخت».

ما ساده عالی دارت بیهوشی در مازندران داریم

سهیل اولادزاد، سرزنده تنظیم زیست در مازندران اظهار داشت کدام ممکن است مدیریت بومی {در این} مورد ضعیف است. او اظهار داشت کدام ممکن است جایگزین پایین این بود. خیلی اندازه کشید به همان اندازه رسیدند. حتی هنگام برخورد همراه خود حیوانات رام نشده، اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند رفتار آنها بی خبرند. با اشاره به خرس سوادکوه هم همین {اتفاق افتاد}. او توسط افراد سنگسار شد. افراد نمی دانستند کدام ممکن است باید با اشاره به تنظیم زیست مطلع شوند.

با این حال اشکال بزرگی در بقای حیات وحش موجود است: «ظاهراً در مازندران سلاح بیهوشی عکس نداریم، دامپزشک مؤمن عکس نداریم؛ وقتی این {اتفاق افتاد}، آقای اکرام در سمنان بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ساختار یوز نمایندگی کردند». آفتاب اجتناب کرده اند همین جا آمده بود، کدام ممکن است ۲ ساعت همراه خود قام‌شهر شکاف دارد.»

فعالان تنظیم زیست اجتناب کرده اند مدت ها در گذشته به تنظیم زیست هدایت داده اند کدام ممکن است دامپزشکان تحصیل کرده را تربیت کنند به همان اندازه بتوانند {در این} شرایط کمک بگیرند.

“در جهان ای همراه خود این همه حیات وحش مجموعه کاملی برای دامپروری {وجود ندارد}. مجموعه حال مشکلات زیادی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب نیست. دیده اید؟ همه پایین قفس راه می توسعه. شش ساعت اندازه کشید به همان اندازه حیوان خرس مدیریت باشد. “قرار بود هوا زودتر بیاید، با این حال راه اندازی شد.”

انتهای پیام/