در شهریور ماه یارانه ها به حساب فرد/بازماندگان واریز می شودیارانه معیشت فاز ۱۳۹ شهریور ۱۴۰۱ از ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۳۰ شهریور قابل واریز و برداشت به حساب سرپرست خانوار می باشد.

به گزارش ایسنا، در اطلاعیه شماره ۱۲ سازمان هدفمندی کمک های بلاعوض آمده است: کمک هزینه معیشت فاز ۱۳۹ بر اساس تعیین تکلیف اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه عموماً به حساب خانواده واریز می شود. به روز یکشنبه ۲۹ شهریور ساعت ۲۴:۰۰ قابل انتقال است.

بدین ترتیب اگر سرپرستان خانوار بین دهک اول و سوم باشند به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان و اگر بین دهک چهارم و نهم باشند مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به حساب آنها واریز می شود. به حساب آنها واریز می شود.

لازم به ذکر است در صورتی که این ناظران قبلاً ۱۰ میلیون ریال خط اعتباری کشیده باشند، اقساط این خط از مبلغ واریز شده به حساب آنها کسر می شود.

واریز یارانه به حساب مشتریان متقاضی جهت بررسی عشر و سوابق جدید

گفتنی است در این مرحله سرپرستان خانوارهایی که از اردیبهشت ماه یارانه نقدی را متوقف کرده بودند و با اصلاح سامانه وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی درخواست تجدیدنظر دادند. . از جمله تصمیم اول و نهم

همچنین متقاضیان بررسی عشرهای اعلامی و یا کسانی که از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ یارانه آنها کسر شده است می توانند جهت ثبت نام به سامانه اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه به نشانی https://hemayat.mcls.gov.ir مراجعه کنند. یا درخواست خود را پیگیری کنید یا با شماره ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ تماس بگیرید.

ثبت نام افرادی که هنوز کمک نقدی دریافت نکرده اند یا متقاضی جدید کمک هستند همچنان ادامه دارد. این افراد می توانند با مراجعه به سایت پنجره خدمات هوشمند ملی https://my.gov.ir خانواده خود را ثبت نام کنند. برای ثبت نام در این سامانه همراه داشتن نام سرپرست خانواده به همراه شماره همراه، کد ملی، کدپستی، تاریخ تولد و شماره حساب بانکی سرپرست خانواده متقاضی جدید یا یارانه بازماندگان همه از آخرین وضعیت کمک هزینه خانوار اطلاع دارند می توانند کد دستوری ##۴۳۸۵۷*۴* (۴ ستاره، ۴ ستاره، کد ملی رده ۴۳۸۵۷) را با شماره همراه خود شماره گیری کنند.

انتهای پیام/

زخم