در عکسها: تشییع پیکر شهید الذریعی – مشهد
پیکر حجت الاسلام الدری دومین شهید حادثه تروریستی صبح در این زمان جمعه ۲۰ فروردین ماه اجتناب کرده اند مقابل شهر مهدیه {در میان} خیل عظیم افراد اجتناب کرده اند مقابل حرم مطهر رضوی تشییع شد. حرم مطهر رضوی.