در عکسها: دوم دوم صحرا – بوشهر
سحر ماه مبارک رمضان اجتناب کرده اند آیین های عادی ماه مبارک رمضان در بوشیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً در محله های عجیب و غریب این شهر (۴ سطح) برای بیداری روزه داران استفاده تبدیل می شود. به طور عادی، متنوع اجتناب کرده اند افراد در قلمرو کوتی بوشیر این آیین را خشمگین نگه می دارند. حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوق کودکان در نیمه های عصر ماه مبارک رمضان در تاریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشه گیری کوچه ها به این مهمانی روح می بخشد. برخی اجتناب کرده اند اهالی این محله در سحر منتظر این گروه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نوشیدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی اجتناب کرده اند آنها استقبال می کنند. اجتناب کرده اند جمله اشعاری کدام ممکن است خوانده تبدیل می شود عبارتند اجتناب کرده اند: محمد هر دو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولی الله صلی الله علیه وسلم هر دو شهر رمضان هر دو شهر روزه سلام. بر او باد علاوه بر این شعر فارسی. همراه خود عبارتی به تماس گرفتن «بیداری، تمام دنیا را نجات بده».