دعای فراوان برای فرزندان صالح – اوغان


دعا برای فرزند صالح، دعای بسیار برای فرزند صالح، دعای بسیار برای فرزند صالح

دعای فراوان برای فرزند بزرگوار

دعا برای داشتن فرزند صالح:

یکی از مهم ترین اتفاقاتی که در زندگی هر فردی می تواند بیفتد، تربیت فرزند خداپسند است. در اینجا دعاهایی وجود دارد که می تواند برای درخواست فرزند صالح مفید باشد. در ادامه این مقاله bytot چند تا دعا برای فرزند صالح آورده ایم

وقتی ازدواج کردید و تصمیم به بچه دار شدن گرفتید بهترین دعا برای شما این است که برای فرزندان صالح و سالم دعا کنید. در ادامه دعایی برای داشتن فرزند صالح آورده ایم.

سؤال: برای اینکه فرزندش سالم باشد و عاقبت به خیر شود، کدام دعا را باید در کنات انسان با تقوا خواند؟

پاسخ:

دعاهای زیادی برای راهنمایی و موفقیت فرزندان وجود دارد، اما در این مورد می توانید از دعاهای قرآنی استفاده کنید که در اینجا چند نمونه آورده شده است:

۱. «پروردگارا از همسران و فرزندانمان به ما آرامش عطا کن و ما را الگوی نیکوکاران قرار ده.«؛ (سوره فرقان، آیه ۷۴) پروردگارا، زنان و فرزندان ما را نور چشم ما قرار ده و ما را پیشوایان صالحان قرار ده.

۲. «پروردگارا، به من بگو که فرزندانت خوب هستند و دعاها را می شنوی.(سوره آل عمران، آیه ۳۸) خدایا از جانب خود فرزندی پاک به من عطا کن تا دعا را بشنوی.

۳. «پروردگارا ما را برای خود مسلمان گردان و از فرزندان ما برای خود امتی مسلمان قرار ده و آداب ما را به ما بنما و از ما توبه کن.(سوره بقره، آیه ۱۲۸) پروردگارا، ما را تابع امر خود قرار ده و از فرزندانمان امتی را به ما نشان ده که مطیع تو باشند و عبادات ما را (از اماکن حج) به ما نشان بده. , ایثار و فداکاری ) و به ما توجه کن ای ای مهربان و توبه پذیر و مهربان.

۴. «من ویى وعمتک التی وعلم قاه و ذسی صالحه ذیتبنی إنی ذلی ذلحر ذی إشاه ذیتیت إشاه إلیت فنی إشاه ذشاه ذیتیت.(یورای احقاف، آیه ۱۵) پروردگارا، به من بیاموز که شکر نعمتی را که به من و پدر و مادرم ارزانی داشته باشی، انجام دهم که تو را خشنود سازد و فرزندانم را نسبت به من صالح گردان. به سوی تو بازگشتم و من از تسلیم کنندگان هستم.

۵. «پروردگارا من دعا می کنم و از فرزندانم ای پروردگار ما و درخواست مرا بپذیر(سوره ابراهیم، ​​آیه ۴۰) پروردگارا مرا و فرزندانم را نمازگزار قرار ده، پروردگارا دعای مرا بپذیر.

دعا برای بچه خوب و خوش اخلاق دعا برای خوش اخلاقی بچه ها انواع دعا برای بچه خوش قلب

سوره احقاف فرزند صالح باشد

دیگر دعاهای حضرت ابراهیم که فرزندانش در آن شرکت داشتند به شرح زیر است:

• «و مرا و پسرم را از پرستش بت ها دور کن(سوره ابراهیم آیه ۳۵)

من و فرزندانم را از بت پرستی دور کن.

• « پروردگارا، آنها بسیاری از مردم را گمراه کردند، پس هر که از من پیروی کند از من است و هر کس مرا نافرمانی کند، تو بسیار آمرزنده و مهربانی. (سوره ابراهیم، ​​آیه ۳۶)

خداوند! که [ بتها ] خیلی ها را گمراه کردند! هر کس از من پیروی کند از آن من است و هر کس مرا نافرمانی کند تو رحیم و رحیمی!

• « پروردگارا، من در دره ای از فرزندانم، بدون جاذبه در خانه حرام تو ساکن هستم، پروردگارا، تا دعا کنند، پس دلهای مردم را بساز. (سوره ابراهیم، ​​آیه ۳۷)

خداوند! بعضی از فرزندانم را در کنار خانه ای که حرم شماست در زمین بدون آب و علف گذاشتم تا نماز بخوانند. تو دلهای مردم را از آنها آگاه می کنی. و آنها را از میوه ها تغذیه کن. شاید از شما تشکر کنند!

• « پروردگارا من دعا می کنم و از فرزندانم ای پروردگار ما و درخواست مرا بپذیر (سوره ابراهیم، ​​آیه ۴۰)

پروردگارا مرا دعا کننده قرار ده و از فرزندانم (همان را بگو) پروردگارا دعاى مرا بپذیر!

• « و چون پروردگارش ابراهیم را با کلمات آزمایش کرد و او آنها را به انجام رساند، گفت: من تو را امام مردم قرار خواهم داد. گفت: و از نطفه من. گفت من به قراردادم نمی رسم خطاکاران. (سوره بقره، آیه ۱۲۴)

(به یاد آورید) زمانی را که خداوند ابراهیم را با ابزارهای بسیار آزمود. و در این امتحانات به خوبی از پسش برآمد. خداوند به او فرمود: تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم! ابراهیم گفت: از نسل من (همچنین ائمه تعیین کن!) خداوند فرمود: عهد من به فاسقان نمی رسد! (و تنها کسانی از فرزندان شما که پاک و بی عیب هستند) شایسته این مقام هستند.

• دعای حضرت زکریا (ع) برای فرزندان نیکوکار

حضرت زکریا که همسری نازا داشت در سنین پیری از خداوند فرزندی نیکوکار خواست و دعا کرد:

پروردگارا، به من بگو که فرزندانت خوب هستند و دعاها را می شنوی.(بخشی از آیه ۳۸ سوره آل عمران)

«پروردگارا به من فرزندی با فطرت پاک عطا کن که تو اجابت کننده دعا هستی».

• دعای داشتن فرزند صالح در قرآن

پروردگارا مرا از افراد صالح در امان بدار(سوره صافات، آیه ۱۰۰)

بارلاها به من فرزندی با تقوا عطا کن که از بندگان شایسته تو باشد.

دعای قنوت برای داشتن فرزند صالح، خواندن دعای قنوت برای داشتن فرزند صالح، خواندن آیات قرآن برای داشتن فرزند صالح

آیه ۱۰۰ سوره صافات برای به دنیا آوردن فرزند صالح

دعای صلاحیت فرزند:

• اگر فرزندش نافرمان است پس از هر نماز این دعا را بخوان و در حال خواندن کلمه ذریتی به فکر فرزندت باش. انشاءالله فرزند شما صالح و نیکوکار باشد:

و فرزندانم را اصلاح کن که به سوی تو توبه کردم و من از مسلمانانم. (سوره احقاف آیه ۱۵)

و فرزندانم را صالح گردان، به درگاه تو باز می گردم و از اطاعت کنندگان امر تو می شوم.

• دعا برای شروع راه رفتن نوزاد:

این دعا را هر روز بخوانید و همچنین برای او دعا کنید.

پروردگارا، و ما را مسلمان و از نسل ما امتى مسلمان قرار ده، و آداب و رسوم ما را به ما بنما، و به سوى ما توبه کن، که تو بخشنده و مهربانى.

• دعا برای شنیدن کودکان:

خواندن سوره فاتحه و اخلاص در هنگام ورود به منزل یا خواندن یا خواندن ۷ مرتبه سوره مریم.آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست و همانا خداوند عامر ستوده از آن اوست.» ۴۰ بار یا ۳ بار صبح و شب بخوانید.

یا الله یا الله یا الله یا ربی یا ربی یا ربی یا حیوم یا قائم یا ظل الجلال و الاکرم العقلقی العظیم العظیم العالیم العلال- العل العل العلاء»

• دعا برای غلبه بر خشم کودک:

در کتاب مکرم الاخلاق آمده است:

هنگام خشم بر محمد و آل محمد صلوات بفرست و بعد از نماز این دعا را بخوان تا خشم برطرف شود.

خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست. خدایا گناهم را ببخش و خشم را از دلم دور کن و مرا از شر شیطان ملعون نجات بده.»

به طور کلی، تعمق در خدا به هر شکلی که باشد، آرامش را به ذهن می آورد.

تلفیقی: قسمت مذهبی بیتوت