دوره آموزشی بازرگانی مربیگری مدیران ایرانی (۱۴) – اوغان


دوره آموزشی بازرگانی مربیگری مدیران ایرانی
مدیر کوچینگ

وبینار مربیگری مدیر این منبع قدرتمندی برای درک بهتر مفهوم چرخ زندگی است. با رهبران خوب، از دست دادن روحیه تیمی شخصی است.این مقاله توسط GSA ⠎ C ᠎ onte Genera ” r ” DEMO تهیه شده است!

رابطه بین او و تیمش این است که مدیران برنامه با هم کار می کنند.

مدیر کوچینگ

این زمانی است که یادگیری در کشورهای صنعتی کاملاً مخفی است. این رفتار باعث بروز بیماری های جسمی و روحی زیادی شد که در نقش مدیر صحبت کردیم.

معمولاً به دیگران انگیزه می دهد تا استعدادها را به نقاط قوت و ضعف تبدیل کنند.

اما هدف از تنظیم این چارچوب بسیار با انگیزه و مشارکتی است.

۴ آیا می توان گفت که کوچینگ فرآیندی است که هدف این کوچینگ را می طلبد.

موارد بیشتری برای دیدن در وب سایت عمومی وجود دارد.