رئیس جمهور درگذشت آیت الله فیضی السرابی را آسایش ذکر شد.
رئیس جمهور در پیامی به رویداد درگذشت آیت الله محمد فیضی سرابی مشاور مردمان آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان مدیریت، برگزاری این سمینارها، مجلس خبرگان مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان آذربایجان شرقی را آسایش ذکر شد. ویژه به ویژه. خانوار احترام ایشان اجتناب کرده اند ائمه اطهار علیهم السلام پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجر برای بازماندگان نیازمند شدند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در پیامی آسایش درگذشت آیت الله محمد فیضی السرابی ذکر شد: اجرای فرمان امام.

محتوای متنی پیام رئیس جمهور به رئوس مطالب زیر است:

به تماس گرفتن خدا
ما اجتناب کرده اند آن خدا هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سوی او باز خواهیم گشت
درگذشت آیت الله محمد فیضی سرابی مشاور مردمان آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان مدیریت تاثیرگذار بود.
این عالم تندرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی کدام ممکن است در محضر علمای ارشد بخش های علمیه قم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجف اجتناب کرده اند جمله آیت الله سید ابوالحسن انجی، آیت الله بروجردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام خمینی (ره) در راه افزایش معارف دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقدیم فرزند گرانقدر شخصی در راه حفاظت پرورش کشف شد. . اسلام کدام ممکن است بود؟ انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام در سنگری قابل مقایسه با دیوان برتر ملت، مجلس خبرگان مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت نظارت بر اجرای فرمان امام شرکت ها ارزنده ای حاضر کرد.
این ضایعه را به سمینارها، به مجلس خبرگان مدیریت، به مردمان آذربایجان شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی پاپ آسایش می گویم. من می خواهم همراه خود پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاداش ضرر دارم.
سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام

درد

محتوای پیشنهادی


۲۹ تأثیر بازگشتی اجتناب کرده اند فرانسه در موزه سراسری ایران به حاضر گذاشته شده است. …

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر