رئیس جمهور در رژه ارتش نمایندگی می تنبلرئیس جمهور در رژه نظامی شرکت می کند

رئیس جمهور در حال حاضر در مراسم رژه نظامی جمهوری اسلامی ایران حضور کشف شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، آیت الله سید ابراهیم رئیسی لحظاتی پیش در محل رژه نظامی حضور یافت.

رژه ارتش پس اجتناب کرده اند سخنرانی رئیس جمهور تحریک کردن تبدیل می شود.

انتهای پیام/

تأمین

محتوای پیشنهادی


مبدل هوادهی صفحه ای دانفوس – مونتاژ خازن صفحه ای مهام، خازن صفحه ای، …

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر